Ludzas novada budžets ārkārtējās situācijas dēļ varētu būt neieguvis aptuveni 94 000 eiro

Ludzas novada pašvaldības budžets ārkārtējās situācijas un Covid-19 izplatības dēļ varētu būt neieguvis aptuveni 94 000 eiro. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu precizētā prognoze pirmajā pusgadā izpildīta par 56,77 %. No kopējiem ieņēmumiem 8,67 miljoniem eiro nodokļu un nenodokļu ieņēmumi ir 2,76 miljoni eiro, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – 0,32 miljoni eiro, saņemtie maksājumi – 5,59 miljoni eiro...