Rugāju novada pensionāru biedrība dāvinājumā saņem datoru un printeri