Aktualitātes projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā”

SIA “Kārsavas Namsaimnieks” valdes loceklis Juris Vorkalis informē, ka Kārsavā turpinās kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu būvniecības darbi. Augustā tika pabeigti darbi Malnavas ielas posmā. Pašlaik aktīvi būvdarbi notiek Lauku ielā un tiks turpināti Avotu (no Stacijas līdz Sporta) un Sporta (no Telegrāfa līdz Smilšu) ielā...