01_Kurus cilvēkus jūs nominētu apbalvojumam «Izcils Latgales dēls/meita – pagātnē un tagadnē»?

– No šī brīža aktīvajiem ļaudīm es noteikti pieminekli uzstādītu kinorežisoram Jānim Streičam, no mūžībā aizgājušajiem – aktierim Romualdam Ancānam un kardinālam Julianam Vaivodam – visu šo cilvēku devums dzīvos vēl ilgi. Vēl arī Janīnai Kursītei varētu par viņas devumu latgaliešu valodai un, ja Jēkabpili var pieskaitīt Latgales novadam, arī policistam Andrim Znotiņam, kuru pērn nošāva pie spēļu zāles. Pieminekļu uzstādīšana ir vērtīgs darbs – lai jaunā paaudze dzīvo un atceras par cilvēkiem, kuri bijuši īpaši.

Marija
,
lietvede no Līvānu novada

– Pēdējā laikā tiešām pieminekļi rodas gluži kā sēnes pēc lietus. Domāju, ka tas nav slikti, jo jaunieši arvien mazāk atceras kādreizējos Latgales varoņus, taču, redzot jaunu pieminekli, ir iemesls aizdomāties par to, kam un par kādiem nopelniem tas ir izveidots. Nupat biju pieminekļa Jānim Klīdzējam atklāšanā. Tas ir izdevies gan idejiski, gan arī izpildījums, un ļoti labi iederas Kantinieku kapsētā. Arī atklāšanas pasākums bija ļoti sirsnīgs un emocionāls. Izcilais rakstnieks pa īstam atgriezies mājās.

Madara
,
no Rēzeknes

– Nemaz tik daudz nav to pieminekļu. Rēzeknē ir Francim Trasunam, viņam arī piedēvēju lielākos nopelnus Latgalē no pagātnes vīriem. No tagadnes? Man šķiet,
ka tie ir cilvēki, kurus vada entuziasms – mūsu keramiķi, arī latgaliešu izdevniecības vadītājs Jānis Elksnis.

Benita
,
no Rēzeknes

– Izcila Latgales meita – Anita Ločmele jeb Danskovīte – par nopelniem Latgales teātra mākslā. Izcils Latgales dēls – Andris Baltacis, jo viņš ir latgalietis, kurš iznes Latgales vārdu Latvijā caur dziesmām(gan jaunām, gan vecām). Runājot par pieminekļiem, es tos atbalstu tikai tādā gadījumā, ja cilvēkam ir bijuši panākumi visa mūža garumā, kas saistīti ar sava novada, dzimtās puses izaugsmi, piemēram, Ontans Slišāns ir pelnījis šāda veida cieņas apliecinājumu, jo vienmēr ir bijis par savu ciemu un novadu neatkarīgi no apstākļiem.

Sandra Pakalnīte
,
deju pasniedzēja no Balvu novada Briežuciema pagasta

– Pieminekli ir pelnījis tāds cilvēks, kurš nesavtīgi sevi ir veltījis Latgales labā, kurš aiz sevis ir atstājis kultūrvēsturiskas vērtības. Es personīgi augstu vērtēju Jāņa Streiča paveikto.

Mārtiņš
,
students no Balviem

– Es vislielāko godu un pasaules atzinību gan agrāk, gan šobrīd piešķirtu vienkāršām Latgales sievietēm, mātēm, māsām, sievām. Sievietes ir bijušas Latgales stipro ģimeņu, dzimtu un arī slavenu personību pamatā. Tās vienmēr ir rūpējušās par saviem mīļajiem, neatkarīgi, kāda valdība un kādas citas kataklizmas piemeklējušas Latgales novadu.
Kaut kādā ziņā Latgales sievietes grūto un tomēr cēlo lomu mūsdienās simbolizē Latgales Māra, kas ar Dieva svētību, atbalstu un mīlestību iespēj daudz ko.

Ludmila
,
mājsaimniece no Kārsavas novada