Novadu ziņas

2019-10-11 41 ((315)1050)

Babru ģimene no Gaigalavas – jauno ģimeņu konkursā Baltkrievijā

5.–6. oktobrī Postavu rajonā Baltkrievijā notika jauno ģimeņu konkurss “Lauku meistari”, kurā tradicionāli piedalās arī Rēzeknes novada ģimenes. Šoreiz novadu veiksmīgi pārstāvēja Babru ģimene no Gaigalavas pagasta – Sanita, Mārtiņš un viņu dēlēni Nauris un Aivis...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Viļānieši piedalās konferencē Budapeštā

Viļānu novada pašvaldība realizē projektu "@ctive Dialogue on Cultural Heritage for the Future Europe – Futur@" (Aktīvais dialogs par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un digitalizēšanu rītdienas Eiropas kontekstā). Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” 2. atbalsta darbības 2.2. apakšpasākumā „Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns).

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Latgales Kultūrvēstures muzejā – programma “Seno latgaļu dzīvesveids”

No 1. oktobra Latgales Kultūrvēstures muzejā tiek īstenota jauna muzejpedagoģiskā programma “Seno latgaļu dzīvesveids”, kuras laikā 1.–12. klašu skolēniem tiek piedāvāts iepazīties ar 10.–13. gadsimta Latvijas vēsturi, izzinot vienas no senākajām baltu ciltīm – senos latgaļus – un viņu atstāto kultūrmantojumu...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Maltas vidusskolas pedagogi Grieķijā izglītojas par uzņēmējdarbību

No 24. līdz 29. septembrim trīs Maltas vidusskolas pedagogi (Maruta Šaudiņa, Sandra Štekele, Elvīra Šumeiko) piedalījās Erasmus+ projektā “Fostering the entrpreneural mindset in education: creative and effective methods and tools” par uzņēmējdarbības ieviešanu skolās un uzņēmējdarbības skolu tīkla izveidi...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Kazahstānas delegācija apmeklē Rēzekni

3. oktobrī Kazahstānas konsuls Latvijā Kairats Kambarovs un Kazahstānas uzņēmējdarbības pārstāvji apmeklēja Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu (RSEZ) un tikās ar pilsētas vadību un Rēzeknes uzņēmējiem. Tāpat viesi apskatīja arī zemesgabalus Viļakas ielā 1 un Atbrīvošanas alejā 155a, apmeklēja SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, kā arī iepazinās ar Rēzeknes attīstības projektiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
“Latvijas Pasts” izdod pastmarku par godu Ivanam Zavoloko

“Latvijas Pasts” izdod jaunu pastmarku un aploksni etnogrāfa, publicista, pedagoga, vecticībnieku garīdznieka un Latvijas vecticībnieku senatnes pētnieka Ivana Zavoloko piemiņai...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Vipingā atklātas jaunas granulu katlu iekārtas

Rēzeknes pilsētas Vipingas rajona centralizētās siltumapgādes katlumājā tika atklātas jaunas katlu iekārtas, kas paredz granulu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, nodrošinot ievērojamu gāzu emisiju samazinājumu...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Labiekārtoti bērnu rotaļu laukumi Riebiņos un Preiļos

Riebiņu ciema Dārzu ielas daudzdzīvokļu namu nr. 1, 3 un 4 iedzīvotāji pavasarī izveidoja iniciatīvu grupu un piedalījās projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi” Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai, lai realizētu projektu “Droša vide bērnu priekam”, kopīgiem spēkiem labiekārtojot rotaļu vietu māju iekšpagalmā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Moskvinas vecticībnieki viesojās Veļikijnovgorodā

No 27. līdz 30. septembrim Veļikijnovgorodā norisinājās starptautiska zinātniski–praktiska konference “Vecticībnieki Krievijas ziemeļrietumos un Baltijas valstīs”. Konferencē ar 30 ziņojumiem uzstājās zinātnieki no Krievijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Stipendijas sekmēs jauno speciālistu piesaisti

Septembra sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada domes atbalstāmo profesiju sarakstu 2019./ 2020. mācību gadam, informē pašvaldības mājaslapas satura redaktore Jolanta Upeniece...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Pieredzes apmaiņas brauciens par mitrāju apsaimniekošanas metodēm

Projektā LLI-306 „Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE) septembrī norisinājās pieredzes apmaiņas brauciens pa Latvijas un Lietuvas mitrājiem. Pasākumā piedalījās vides eksperti, purvu apsaimniekotāji, pašvaldību speciālisti no projekta partneru teritorijām, kopumā pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās 34 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas. Preiļus pārstāvēja pašvaldību speciālisti, vides eksperts, kas ir atbildīgs par Pelēču purva apsaimiekošanas darbu veikšanu atbilstoši izstrādātajam un apstiprinātām Pelēču ezera purva dabas aizsardzības plānam...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Ar LEADER palīdzību Pelēčos atjaunos ielu apgaismojumu

Pamatojoties uz Pelēču pagasta pārvaldes vadītājas Ivetas Stašulānes iniciatīvu, Preiļu novada domes deputāti pieņēma lēmumu piedalīties LEADER projektu konkursā ar mērķi izbūvēt ielu apgaismojuma tīklu Pelēču ciemā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Plāno pieslēgties starptautiskajam velomaršrutu tīklam

Lai veiktu analīzi, noteiktu stratēģijas attīstības virzienus un vienotos par Austrumlatvijas velomaršrutu kartes izstrādes konceptu, 14. oktobrī pulksten 10.00 Preiļu NVO centrā (Kooperatīva iela 6), paredzēts plašs seminārs. Tas tiek organizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” projektā “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Šveices vēstnieks apmeklēja JIC “Kvartāls” Līvānos

2. oktobrī JIC “Kvartāls” iepazīšanās vizītē apmeklēja Šveices Konfederācijas vēstnieks Latvijā Konstantīns Oboļenskis. Viņš iepazinās ar JIC “Kvartāls” darbību. Vēstnieks bija patīkami pārsteigts par paveikto piecu gadu darbības laikā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Piešķirtas stipendijas mākslas un mūzikas skolas audzēkņiem

1. oktobrī tika piešķirtas vienreizējas stipendijas mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem par izciliem sasniegumiem, piedaloties konkursos, kā arī par īpašu centību mācīties un gūt panākumus...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Līvānu pilsētas parkā stādīja kļavas

4. oktobrī Līvānu pilsētas parkā (pretī Fabrikas ielai) Latvijas Pašvaldību savienības Meža dienu projekta laikā iestādītas 14 “Rojal Red” šķirnes kļavas. Kociņu stādīšanā piedalījās Līvānu novada domes deputāti un darbinieki, kā arī SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pārstāvji...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Godināti Daugavpils novada pedagogi

Skolotāju dienas priekšvakarā tika godināti novada izglītības iestāžu pedagogi. Skolotājus sveica Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins, priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis un izpilddirektore Vanda Kezika, pasniedzot Pateicības un balvas novada labākajiem pedagogiem par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Aizdomās par kukuļa pieņemšanu aizturēts bijušais Daugavpils mērs Eigims

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) lietā par iespējamu kukuļņemšanu, kukuļdošanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju 9. oktobrī aizturējis bijušo Daugavpils mēru Rihardu Eigimu ("Mūsu partija") un vienu fizisku personu, liecina aģentūra LETA rīcībā esoša informācija...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Naujenes pagasta seniori devās rudenīgā izbraucienā un iepazinās ar ajūrvēdas pamatprincipiem

1. oktobris ir starptautiskā senioru diena, par godu šiem svētkiem no 28. septembra līdz 3. oktobrim Naujenes pagasta senioriem tiek veltīta aktīvā nedēļa “Lecam pa vecam!”, kuras laikā bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, kuru mērķis bija izveidot aktīvu un organizētu senioru brīvā laika pavadīšanu un atbalstīt senioru iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Palielinājušos izmaksu dēļ Dagdas novadā atsakās no deinstitucionalizācijas projekta

Būvdarbu izmaksām sasniedzot 600 000 eiro plānoto 170 000 eiro vietā, Dagdas novada pašvaldība atteikusies no deinstitucionalizācijas projekta īstenošanas...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Daugavpils Luterāņu draudzes baznīcā uzstādīs ērģeles

Par ērģeļu uzstādīšanu Daugavpils Luterāņu draudzes baznīcā runāja Šveices vēstnieks Latvijā Konstantīns Obolenskis un Daugavpils Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš tikšanās laikā Daugavpils Domē...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Daugavpilī sākas zaļās masas savākšanas akcija

Šajā gadā Daugavpils pilsētas pašvaldība organizē bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas akciju laika posmā no 21.oktobra līdz 31.oktobrim. Pašvaldība šīs akcijas nodrošināšanai organizē metāla liela izmēra (ar tilpumu no 7 līdz 30 m3) konteineru uzstādīšanu pilsētas pašvaldības teritorijā, kas paredzēti tikai bioloģiski noārdāmo atkritumu (koku lapas, nopļautā vai sausē zāle, koku/ krūmu zari)...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Līdz 1. novembrim var izvirzīt kandidātus apbalvojumam “Ludzas novada Goda pilsonis”

Šogad Ludzas novada dome ir atteikusies no konkursa “Gada cilvēks” rīkošanas. Šajā konkursā apbalvojumam tika izvirzīti labākie dažādās profesijās vai iedzīvotāju grupās. Šogad nolemts nominēt tikai Ludzas novada Goda pilsoni, un līdz 1. novembrim Ludzas novada pašvaldība aicina izvirzīt pretendentus šim apbalvojumam...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Godināti Ludzas novada un Kārsavas novada izcilākie skolotāji

Tuvojoties Skolotāju dienai, kas Latvijā ik gadu tiek atzīmēta oktobra pirmajā svētdienā, 4. oktobrī Ludzā notika skolotājiem veltīts pasākums, kura laikā ar Ludzas novada pašvaldības Pateicības rakstiem tika apbalvoti izcilākie Ludzas novada skolotāji. Katra novada izglītības iestāde izvirzīja, viņuprāt, piemērotākos kandidātus, kam tika piešķirts Pateicības raksts par īpašiem nopelniem...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Ludzas Lielajā sinagogā – muzejpedagoģiskā programma “Iespied savu vārdu ivritā”

2019. gada sākumā Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstības programma” tika atbalstīts Ludzas Novadpētniecības muzeja projekts “Ludzas Lielās sinagogas ekspozīcijas pilnveide un jaunās muzejpedagoģiskās programmas “Iespied savu ivritā” izveide”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Tikšanās ar dzejnieci Annu Rancāni Kārsavā

Dzejas mēneša izskaņā, saulainā 27. septembra pievakarē, Kārsavas kultūras nams aicināja uz tikšanos ar izcilo Latgales dzejnieci, publicisti un dramaturģi Annu Rancāni...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Balvu novada domes priekšsēdētājs tiekas ar Eiropas brīvprātīgā darba veicējām

3. oktobrī Balvu novada pašvaldībā viesojās un ar Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Aigaru Pušpuru tikās Eiropas brīvprātīgā darba veicējas Liāna no Armēnijas un Helēna no Norvēģijas...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Balvos aizvadītas pirmās „Prāta spēles” cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas telpās Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības biedri 28. septembrī priecājās uzņemt komandas no Alūksnes invalīdu biedrības, Gulbenes novada invalīdu biedrības, Medņevas sporta un rehabilitācijas kluba, Balvu pansionāta, Balvu neredzīgo teritoriālās organizācijas, kas bija sabraukuši „lauzt šķēpus” par viserudītākās komandas titulu. Šāds pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tika organizēts pirmo reizi...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Ziemeļlatgales un Balvu novada uzņēmēji var bez maksas saņemt individuālu atbalstu

Biedrība “Radošās Idejas” sadarbībā ar diviem partneriem – Balvu novada pašvaldību un Dedoviču rajona Centrālo bibliotēku – īsteno pārrobežu projektu “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” no šī gada 31. maija līdz 2021. gada 30.maijam...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Viesītē notiks otrā Latvijas pagastu Vietvārdu diena

18. oktobrī Paula Stradiņa skolā notiks Vietvārdu diena, ko rīko Latvijas Universitātes (LU) Latviešu valodas institūts sadarbībā ar muzeju “Sēlija” un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Iedzīvotāji aicināti piedalīties reģionālajā ideju darbnīcā

Valsts pētījumu programmas projekts “DemoMig” un Vidzemes plānošanas reģions aicina uz “Reģionālo ideju darbnīcu: Vidzemes demogrāfiskais portrets”, kas 22. oktobrī notiks Līgatnē, pasākumu vietā ZEIT, Gaujas ielā 4...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Krustpils pilī – jauns cikls “Vēsturiskās otrdienas”

Krustpils pilī uzsākts jauns pasākumu cikls “Vēsturiskās otrdienas”, kurā kopā paredzēti 12 pasākumi...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Balvos par 194 728 eiro atjaunos Lāča dārzu

Balvos sākusies Lāča dārza labiekārtošana, kas izmaksās 194 728 eiro, aģentūra LETA uzzināja Balvu novada pašvaldībā. Lāča dārzs ir kādreizējais muižas augļu dārzs, ko ieskauj lazdu aleja. Dārza vidū atrodas dīķis ar saliņu, un parkā izveidots savdabīgs akmeņu dārzs...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.
Tapuši 3 video rullīši par Lubānas novadu

"Radi! Dari! Vidi!" – tā saucas biedrības "Lubānas puse" projekts, kuru pieteica Lubānas novada pašvaldības izsludinātajam iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam. Rezultātā tapuši trīs video rullīši trīs minūšu garumā par Lubānas novadu. Video atrodami mājaslapas video sadaļā un pašvaldības YouTube kanālā. Katrai filmiņai ir savs nosaukums: “Daba.”, “Radīšana.”, “Darīšana.”.

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-11 41 ((315)1050) numurā.

2019-10-04 40 ((314)1049)

RCB aicināja iepazīt latviešu un citu ES valstu valodas

26. septembris ir Eiropas valodu diena un tai par godu 27. septembrī Rēzeknes Centrālā bibliotēka aicināja uz pasākumu – valodu stundu “Sadzirdi valodu!”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Rēzekni apmeklēja Lielbritānijas un Japānas vēstnieki Latvijā

27. septembrī Rēzekni apmeklēja Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Kīts Šenons un Japānas vēstnieks Latvijā Jasuhiro Kavaguči. Abi vēstnieki savas vizītes sāka ar tikšanos ar Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Ziemeļu rajona parka Rēzeknē rekonstrukcijai aizņemsies 1,8 miljonus eiro

Rēzeknes pašvaldība Ziemeļu rajona parka rekonstrukcijai aizņemsies 1 853 373 eiro, lēmusi pilsētas dome 26. septembra sēdē. Aizņēmums nepieciešams, lai īstenotu projektu "Zaļās pilsētvides plānošana un pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai Latvijas – Krievijas robežpilsētās", kas paredz parka rekonstrukciju. Kredītu dome ņems uz 25 gadiem. Šogad iecerei nepieciešami 345 555 eiro, bet nākamgad – 1 507 813 eiro...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
“Eiropas rudens putnu vērošanas dienas 2019″ Lubāna mitrājā

Pavadot gājputnus uz siltajām zemēm, Lubāna mitrāja informācijas centrs ir sarūpējis divus pasākumus “Eiropas rudens putnu vērošanas dienu 2019″ ietvaros.

5. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 13.00 pie Lubāna mitrāja informācijas centra norisināsies “Pīļu būru gatavošanas darbnīca”. Pasākuma laikā izgatavotos pīļu būrus ziemā (kad ūdeni klās ledus) paredzēts izvietot Kvāpānu un Īdeņas zivju dīķos, lai uzlabotu pīļu ligzdošanas sekmes. Līdzi jāņem savs āmurs, lai darbs ritētu raitāk!...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Aizvadīta “Nakts uz riteņiem”

27. septembrī 10 visatraktīvākās komandas satikās “Zeimulī”, lai piedalītos autofotoorientēšanās pasākumā “Nakts uz riteņiem”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Rēzeknē notiks diskusija par saliedētu sabiedrību

Latgales iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties Latvijas politikas veidošanā, kopā ar Kultūras ministriju izstrādājot Saliedētas sabiedrības pamatnostādnes. Piedaloties Latgales reģiona diskusijās, Tu vari paust savu viedokli un rosināt savus priekšlikumus problēmu risināšanai. Pamatnostādnes noteiks, kādi sabiedriskie procesi tiks veidoti Latvijā pēc 2021. gada...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Par Preiļu novada domes izpilddirektoru ievēlēts Aldis Džeriņš

26. septembrī notikušajā Preiļu novada domes sēdē notika balsojums par jauno domes izpilddirektoru. Domes sēdē piedalījās 14 deputāti, visi vienbalsīgi par Preiļu novada domes izpilddirektoru ievēlēja Aldi Džeriņu...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
“Darbīgās kopienas” sāk apzināt aktīvistus

Projektā “Darbīgās kopienas” Preiļos risinājās nodarbība–seminārs kopienu pārstāvjiem. Galvenā ideja ir veidot sadarbību starp izglītības iestādēm un vietējo sabiedrību, attīstīt sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas darbīgu vietējo kopienu izveidei un sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai. Semināru vadīja Britu padomes pārstāvniecības Latvijā eksperte Kristīne Ļeontjeva...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Tikšanās Pelēčos ar Ievu un Juri Trimalniekiem

Tradicionāli ik rudeni trīs kaimiņpagastu – Pelēču, Ārdavas, Aizkalnes – bibliotekāres organizē kopīgus Dzejas dienu sarīkojumus saviem lasītājiem. Pirms pieciem gadiem kaimiņi satikās un klausījās iecienītāko dzeju viens otra izpildījumā Jasmuižā. 2016. gadā sarīkojums notika Pelēču ūdensdzirnavās, kur mums pievienojās  literāts un Latgales pētnieks Valentīns Lukaševičs un dziesminiece Džeina Gavare. 2017. gadā ciemiņi sanāca omulīgajā Ārdavas saietu namā, kur visi sajutās kā savējie, arī dzejas autores Meldra Gailāne no Bērzgales un Dagnija Dudarjonoka no Vārkavas. Pērn Aizkalnē klausījāmies valodnieci, LU profesori Lidiju Leikumu par valodas izlokšņu un dialektu daudzveidību un pētnieciskajām ekspedīcijām pie latgaliešiem Sibīrijā. Šoruden uz Pelēčiem uzaicinājām Ievu un Juri Trimalniekus no Mākoņkalna pagasta Rēzeknes novadā. Abi dzīvesbiedri pēc izglītības ir mežkopji, mežs ir gan viņu darba lauks, gan iedvesmas avots...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Līvānos sākta viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana

Līvānu novada dome informē, ka uzsākta energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā. Pamatojoties uz noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “VIZULO Solutions”, darbi paredzēti Zaļā ielā, Biedrības ielā, Centra laukumā, Domes, Dzelzceļa, Vecticībnieku, Raiņa, Upes, Smilšu ielās, uz tilta pāri Dubnai, iekšpagalmos...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Moldovas CALM pārstāvji apmeklē Līvānu novadu

26. septembrī Līvānu novadā darba vizītē viesojās Moldovas Vietējo pašvaldību kongresa (CALM) pārstāvju delegācija. Delegācijas sastāvā bija gan CALM vadība, gan CALM eksperti, arī Moldovas parlamenta loceklis un Moldovas finanšu ministrijas pārstāvji. Vizīte notika Latvijas Pašvaldību savienības realizētā projekta “Strādājot kopā, iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” ietvaros...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Skolēnu drošībai Rudzātu centrā uzstādītas ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes

Pēc Līvānu novada pašvaldības ierosinājuma uz valsts nozīmes autoceļa Krāslava – Preiļi – Madona Rudzātu ciema centrā, posmā no Ošas upes tilta līdz Rudzātu vidusskolai, uzstādītas ātrumu ierobežojošās ceļa zīmes...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Dubnas upes krastā tiks izbūvētas divas laivu nolaišanas vietas

Ir uzsākti laivu nolaišanas vietu izbūves darbi Dubnas upes krastā divās Līvānu pilsētas vietās – Celtuves un Kurzemes ielu krustojumā, kā arī Preiļu ielas galā. Atbilstoši tehniskajam projektam tiks izbūvētas laivu nolaišanas vietas, šķembu seguma laukumi automašīnu novietošanai, koka soliņi, velo statīvi, atkritumu tvertnes un informatīvie stendi par laivu nolaišanas vietas lietošanas noteikumiem.Projekta kopējās izmaksas ir 50 000 eiro, no tiem Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums – 34 085 eiro, pašvaldības finansējums – 15915 eiro.

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Konkursā "Līvānu novads VAR 2019” atbalstīti pieci uzņēmēju projekti

Septembrī noslēdzās uzņēmējdarbības atbalsta konkurss „Līvānu novads VAR 2019”, kura mērķis ir sniegt pašvaldības finansiālu atbalstu Līvānu novadā reģistrēto mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību, produkcijas un pakalpojumu klāsta pilnveidošanu, jaunu darba vietu veidošanos Līvānu novadā. Konkursu rīkoja Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs sadarbībā ar Līvānu novada domi...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Optimizēts maršruta kustības grafiks Riebiņu novadā

Riebiņu novada dome informē, ka turpmāk tiks optimizēts maršruta Stabulnieki – Dravnieki – Sīļukalns – Galēni – Meža Trūpi – Preiļi kursēšanas grafiks. Iepriekšminētā maršruta kustības grafiks līdz šī gada beigām: autobuss kursēs, 14. oktobrī, 28. oktobrī, 11. novembrī, 25. novembrī un 16. decembrī.

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Labdarības programma "Pats savam saimes galdam" tuvojas noslēgumam

Latvijas Sarkanā krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļas projekts "Ģimeņu labklājības celšanai Dagdas novadā 2019" labdarības programmā "Pats savam saimes galdam", ko atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds, tuvojas noslēgumam...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Krāslavā atklāts skeitparks

20. septembrī Krāslavā, Artilērijas ielā 3, projektā LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (akronīms: risk-free) tika atklāts skeitparks...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Daugavpils novadā apstiprinātas septiņas projektu ieceres

Daugavpils novada domes sēdē apstiprināta septiņu projektu ieceru iesniegšana biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” izsludinātajā projektu pieteikumu pieņemšanas 7. kārtā, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Neatbilstoši izlietotu mērķdotāciju Dagdā plāno atmaksāt, remontējot ceļus

Neatbilstoši izlietotu valsts mērķdotāciju ceļu un ielu uzturēšanai Dagdas novada pašvaldība plāno atmaksāt, attiecīgo summu ieguldot ceļu remontā, informēja novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Uzņēmēji var pieteikties jaunu ražošanas telpu nomas tiesību izsolei Daugavpilī

Daugavpils pašvaldība, rūpējoties par pilsētas attīstību un jaunu darbavietu radīšanu, īsteno vairākus projektus, kas virzīti uz infrastruktūras sakārtošanu un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides izveidi. Viens no šādiem projektiem ir jaunu ražošanas telpu izbūve Ziemeļu rūpnieciskajā zonā, Mendeļejeva ielā 5. Pieteikšanās šo telpu nomas tiesību izsolei jau ir sākusies un turpināsies līdz 18. oktobrim...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Malnavas koledžas audzēkņi lauksaimniecības nozaru konkursā iegūst bronzas medaļu

Kā informē Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Lauksaimniecības nozares jauno profesionāļu meistarības konkursos “Lopkopība” un “Augkopība” noskaidroti labākie topošie speciālisti. Sacenšoties komandās pa divi, 3. vietu un bronzas medaļu augkopībā saņēma Malnavas koledžas audzēkņi Lauris Lipskis un Gatis Grišulis. Lauksaimniecības nozares konkursos piedalījās topošie speciālisti kopumā no četrām profesionālās izglītības mācību iestādēm. Konkursi norisinājās Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) mācību un pētījumu saimniecībā “Vecauce” 25. un 26. septembrī...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Ludzas Mūzikas pamatskolas audzēkņi sarūpē jauku sveicienu pansionāta senioriem

1. oktobrī, kad visā pasaulē atzīmē Starptautisko Senioru dienu, arī Ludzā notika Senioru dienai veltītas aktivitātes. Ar jauku koncertu Sociālā aprūpes centra “Ludza” iemītniekus priecēja Ludzas Mūzikas pamatskolas audzēkņi un viņu pasniedzēji. Koncerts aizvadīts ar skaistām, skanīgām dziesmām, vijoles, klavieru un akordeona skaņām, pēc kā jaunie muzikanti tikuši pie saldām dāvanām. Noslēgumā svētki senioriem turpinājušies pie skaisti uzklāta svētku galda, par ko parūpējušās jaukās SAC “Ludza” darbinieces.

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Gaismas dārzā Ludzā iestāda Laimes kokus

Pasaules lielās talkas laikā, sekojot Eiropas Latviešu apvienības aicinājumam, dažādās Latvijas vietās tika stādīti “Laimes koki”, tādējādi atstājot vēstījumu nākamajām paaudzēm un turpinot tradīciju Latvijā – katram savu Laimes Koku. Arī Ludzā, konkrētāk, Gaismas dārzā 27. septembrī tika iestādīti 37 laimes koki...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Ludzas slimnīca iepērk medicīniskās iekārtas un aprīkojumu

SIA “Ludzas medicīnas centrs” projekta ietvaros ir noslēdzis piecus līgumus par medicīniskā aprīkojuma un iekārtu piegādi un uzstādīšanu...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Salnavā notikusi Latvijas kopienu nedēļa 2019

2. oktobrī “Latvijas Lauku forums” kopā ar “Ludzas rajona partnerību” un biedrību “Kūzuls” aicināja Salnavas iedzīvotājus uz mērķtiecīgu sarunu Latvijas Kopienu nedēļas ietvaros...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Ciblas novadā “Stikla šķiratlonā” savāktas 4,285 tonnas stikla

Ciblas novadā noslēdzies SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar partneriem rīkotais Vislatvijas “Stikla šķiratlons”, kura laikā no iedzīvotājiem viņu dzīvesvietās pieņēma izlietoto un nevajadzīgo stikla iepakojumu. Ciblas novadā Vislatvijas “Stikla šķiratlonam” pieteicās 17 mājsaimniecības, kuras sašķirojušas un pārstrādei nodevušas 4,285 tonnas stikla atkritumu – dažādas nevajadzīgās pudeles un burkas...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Līdz 10. oktobrim var izvirzīt kandidātus apbalvojumam “Kārsavas novada Goda pilsonis”

„Kārsavas novada Goda pilsonis” ir Kārsavas novada pašvaldības dibināts apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem novada labā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Ar saukli „Sēlijai būt!” sēļi pulcējas Latvijas Nacionālās bibliotēkas

28. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ātrijā Rīgā notika pasākums „Sēlijai būt!”. Pasākumu vadīja sēlis Jēkabs Reinis. Uzrunas vārdus teica LNB direktors Andris Vilks un Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētāja vietnieks, Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Atklāj pētījuma “Gistar” Jēkabpils reģionālo centru

Septembrī sadarbībā ar Jēkabpils reģionālo slimnīcu darbu uzsāka Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta realizētais gremošanas trakta slimību profilakses pētījuma “Gistar” reģionālais centrs Jēkabpilī, kas nupat oficiāli atklāts...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Fotokonkurss "Izbaudi rudeni Viļakas novadā"

Līdz 21. oktobrim tiek izsludināts fotokonkurss "Izbaudi rudeni Viļakas novadā" ar mērķi iegūt fotogrāfijas ar skaistām un atpazīstamām Viļakas novada vietām un dabas ainavām rudenī, veicinot novada popularizēšanu un atpūtu dabā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Viļakas novada skolu skolēni veidos skolēnu mācību uzņēmumus

Viļakas novada skolas ir iesaistījušās sabiedriskā labuma organizācijas „Junior Achievement Latvia” piedāvātajā uzņēmējdarbības programmā, kas piedāvā dažādas skolēnu izaugsmes programmas uzņēmējdarbības, karjeras izglītības, finanšu pratības jomās. Viena no tām ir skolēnu mācību uzņēmu veidošana, kas skolēnam sniedz zināšanas par uzņēmējdarbību un uzņēmuma veidošanas principiem, kas ir pamats un motivators nākotnes biznesa uzsākšanai...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Psiholoģijas dienas – arī Madonā

Oktobris ir Psiholoģijas dienu mēnesis, un to pasākumi notiek  no 4. līdz 12. oktobrim dažādās Latvijas vietās. Tiem ir dažādas tēmas un nozares, tāpēc iespējams izvēlēties pēc dažādiem kritērijiem to, kas interesē...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Piedāvā iespēju iejusties muzeja profesijās

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs piedāvā Karjeras attīstības atbalsta pasākumu "Profesijas muzejā", kura mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādām profesijām, kādas sastopamas muzejā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Baltinavā aizvadīts tautas muzikantu saiets

Tautas muzikanti Baltinavā kopā sanāca jau trešo gadu. Šogad 21. septembrī Baltinavas KN ar savu sniegumu dalījās sešas kapelas – Alūksnes kapela, Briežuciema kapela „AMMA”, Medņevas puikas, Lazdukalna kapela, Malnavas kapela un Aizezeres muzikanti no Kokneses. Prieks bija redzēt Aizezeres muzikantu rindās četru paaudžu muzikantus...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.
Aicina ziedot psihosociālās rehabilitācijas centra izveidei Dignājā

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” vēršas pie ikviena, kurš pats vai tuvinieks bijis un ir saistīts ar biedrību: piedalījies rehabilitācijas programmā un no jauna salicis dzīves mozaīku; piedalījies Dzīvības koka pasākumos un smēlies enerģiju ilgākam laikam; saņēmis apliecinājumu, ka dzīve ar diagnozi nebeidzas; zvanījis un saņēmis stiprinājumu izmisuma brīdī; gadiem klausījies, ka būs pašiem SAVS rehabilitācijas centrs, kur smelties iedvesmu dzīvei!...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-10-04 40 ((314)1049) numurā.

2019-09-27 39 ((313)1048)

Viļānos atklāts parkūra un workout laukums, taps piedzīvojumu velotrase

14. septembrī Viļānos atklāts parkūra laukums, kur ar paraugdemostrējumiem un meistarklasēm uzstājās parkūra, ielu vingrošanas un break dance eksperti...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Rēzeknē “Stikla šķiratlonā” sašķirotas 3,79 tonnas stikla,

Rēzeknē un novadā noslēdzies SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar partneriem rīkotais Vislatvijas “Stikla šķiratlons”, kura laikā no iedzīvotājiem viņu dzīvesvietās pieņēma izlietoto un nevajadzīgo stikla iepakojumu...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Aicina pieteikt pretendentus Rēzeknes novada Atzinības raksta saņemšanai

Rēzeknes novada pašvaldība līdz 2019. gada 31. oktobra plkst. 16.30 aicina pieteikt pretendentus Rēzeknes novada augstākā apbalvojuma – Atzinības raksta – saņemšanai. Pretendentus var pieteikt septiņās nominācijās: „Sabiedriskā aktivitāte”, „Ekonomika un tautsaimniecība”, „Izglītība, zinātne un sports”, „Veselības aprūpe un sociālais darbs”, „Kultūra”, „Darbs pašvaldībā” un „Darbs valsts pārvaldē”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Pārbūvēts autoceļa posms no Audriņiem līdz Dricāniem

Pabeigti pārbūves darbi reģionālā autoceļa Rēzekne-Gulbene (P36) posmā no Audriņiem līdz Dricāniem, aģentūru LETA informēja AS "Latvijas valsts ceļi" Komunikācijas daļā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Apstiprināts Kaunatas katoļu baznīcas iekšējās apdares darbu projekts

Kaunatas katoļu draudze ir saņēmusi LAD Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta „Kaunatas katoļu baznīcas iekšējās apdares darbi” apstiprināšanu...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Silmalas KN deju ansamblim būs jauni tērpi

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja projektu “Tērpu iegāde deju ansamblim I-deja”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Notiks pasākums "Mūsu ģimenes laboratorija"

3. oktobrī  plkst. 17.30 ARPC “Zeimuļs” pirmo reizi notiks izklaidējošs mācīšanās pasākums “Mūsu ģimenes laboratorija”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Pagājušās nedēļas nogalē Līvānos uzsākta apkures sezona

Ņemot vērā vēsos un mitros laikapstākļus, kā arī daudzkārtējus iedzīvotāju lūgumus, Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods devis rīkojumu no pagājušās nedēļas nogales, no 21. septembra, pieslēgt Līvānu daudzīvokļu dzīvojamās mājas apkures sistēmai. Tas tika darīts pakāpeniski vairāku dienu laikā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Līvānu slimnīcā tiek remontēts rentgena kabinets

Līvānu slimnīcā turpinās rentgena kabineta vienkāršotā atjaunošana. Telpām tiek mainīts novecojušais grīdas segums, kā arī tiek veikts sienu un griestu kosmētiskais remonts un elektroinstalācijas atjaunošana. Tas ir nepieciešams, lai sagatavotu telpu jaunas stacionārās rentgena iekārtas ar radiologa darba staciju uzstādīšanai. Tiek plānots, ka remontdarbi un iekārtu uzstādīšana noslēgties septembra beigās...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Riebiņos grants ceļu uzlabošanas darbi pamazām tuvojas noslēgumam

Jau informējām, ka Riebiņu novada dome realizē Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošanai, kura mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem, uzlabojot Riebiņu novada grants seguma autoceļu infrastruktūras stāvokli, līdz ar to veicinot apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Sestdien uzdejos atjaunotajā Svētku laukumā

28. septembrī kopā ar tradicionālo rudens Miķeļdienas gadatirgu atjaunotajā laukumā Raiņa bulvārī 19a, kuru turpmāk dēvēs par Svētku laukumu, norisinās laukuma iedancošanas pasākums. Deju maratons norisinās vairāk nekā 12 stundu garumā un tiek apvienots ar dažādu stilu deju priekšnesumiem un meistarklasēm, viktorīnām un noslēdzošo ballīti...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Bezmaksas ūdens vingrošanas nodarbības skolēniem Līvānos

No oktobra līdz decembrim Līvānu peldbaseinā Līvānu novada izglītības iestāžu 7.–12. klases skolēniem notiks ūdens vingrošanas nodarbības. Ir iespēja pieteikties un vienu no divām grupām. Pirmo nodarbību sākums 1. un 3. oktobrī. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 26684565...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Brauciens vilciena vagonā – simbolisks izsūtījuma ceļa atkārtojums

Ir noslēdzies Preiļu politiski represētās biedrības “Likteņa ceļš” Kultūrkapitāla fonda apstiprinātais projekts “Atmiņā puteņo sniegi”, šim mērķim bija piešķirti 665 eiro. Tika organizēts netradicionāls pasākums – brauciens vilciena vagonā, lai atgādinātu par padomju varas organizētajām masu deportācijām 1941. un 1949. gadā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Kopā ar citiem aktīvistiem apmeklēja Briseli

Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere kopā ar savu komandu bija noorganizējusi ekskursiju uz Briseli Latvijas aktīvākajiem sabiedrības pārstāvjiem no daudziem novadiem. 27 cilvēku pulkā bija arī Preiļu novada ļaudis – Marija Briška, novada pensionāru biedrības priekšsēdētājas vietniece, mediķesValentīna Dzene un Valija Strode, kā arī Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas direktors Edgars Vaivods...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Ādama un Ievas salai Latvijas ainavu arhitektūras balvas 2019 godalga

Rīgā pirmo reizi tika pasniegta Latvijas Ainavu arhitektūras balva trijās nominācijās – “Ārtelpa”, “Personības” un “Procesi”. Kopumā nominācijās bija iesniegts 81 pieteikums. Visus pieteikumus klātienē izvērtēja konkursa žūrija, Preiļos tā viesojās 21. augustā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Iespēja saņemt www.preili.lv mājaslapas jaunumus e-pastā

Lai iedzīvotājiem sasniedzamāki būtu aktuālie novada jaunumi, pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv darbojas platforma, kurā ikvienam interesentam ir iespēja pierakstīties uz jaunumu saņemšanu savā elektroniskajā pastā. Izmantojot šo iespēju, lietotājs var sev ērtā veidā sekot līdzi mājaslapā ievietotajiem jaunumiem, kas nodrošina informācijas saņemšanu, neapmeklējot pašu interneta lapu...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Daugavpils novada un Višķu pagasta delegācijas viesojās Osnabrikā

Višķu pagasts turpina aktīvu sadarbību ar Osnabrikas novada pašvaldību un biedrību “Drei Stufen” jeb “Trīs pakāpieni”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Višķu pagastā izpētīts padomju laika mantojuma – mazuta tvertņu – radītais piesārņojums

Bijušajā Višķu tehnikuma teritorijā atrodas padomju laiku mazuta glabātuve – divas mazuta tvertnes vismaz trīsstāvu dzīvojamo māju augstumā –, kas iekļauta Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra piesārņoto vietu reģistrā. Dotās vietas piesārņojuma izpēte bija nepieciešama, lai varētu plānot attīrīšanas un vides sakārtošanas darbus. Tas nav labs mantojums, kas nonācis Daugavpils novada pārziņā, uzskata Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
“Basketbola klubs “Krāslava” turpina ieviest jauninājumus

Ar mērķi ieviest inovācijas treniņu un mācību procesā, biedrība “Basketbola klubs “Krāslava”” izstrādāja projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Daugavpilī jaunais pašvaldības pabalsts auklēm līdz šim nav pieprasīts

Līdz šim ģimenes, kuru bērniem nav iespējams apmeklēt pašvaldības pirmsskolas iestādes, nav izrādījušas lielu interesi par jauno Daugavpils pašvaldības pabalstu auklēm, atklāja pilsētas vadība...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Klientu parāds "Daugavpils siltumtīkliem" sasniedz teju trīs miljonus eiro

Klientu parāds par saņemto siltumenerģiju AS "Daugavpils siltumtīkli" septembra sākumā bijis 2 925 249 eiro, preses konferencē informēja uzņēmuma pagaidu vadītāja Oļesja Duškeviča...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Noteikts uzvarētājs tūrisma un izziņas objekta metu konkursā

Iecerei izveidot tūrisma un izziņas objektu purvā pie Latgales zoodārza tika izsludināts metu konkurss. 12. augustā noslēdzās pieteikumu pieņemšana, iesniegti pieci pieteikumi, bet žūrija vērtēja tikai trīs...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Ludzas amatnieki un mājražotāji piedalās starptautiskā kultūrvēstures festivālā

21.septembrī pilsētā Anīkšči (Lietuva) notika 2. Starptautiskais kultūrvēstures festivāls “Jungtys”. Neskatoties uz lietainiem laika apstākļiem, festivāls bija plaši apmeklēts. Vietējie iedzīvotāji, kā arī uz Anīkščiem atbraukušās tūristu grupas ar lielu baudu nogaršoja un iegādājās Latgales, Lietuvas un Baltkrievijas kulinārā mantojuma ēdienus, piedalījās amatnieku piedāvātajās meistarklasēs. Festivāla laikā uzstājās kolektīvi “Jara” (Kupišķis) un “Valaukis” (Anīkšči), kā arī Krāslavas sieviešu vokālais ansamblis “Noktirne”...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Olimpiskā diena 2019 Ludzā

20. septembrī visā Latvijā, tostarp arī Ludzā, norisinājās “Olimpiskā diena 2019”. Pasākumā sporta kompleksā “Vārpa” visas dienas garumā tika organizētas dažādās sporta aktivitātēs gan bērniem, gan pieaugušajiem, gan arī veterāniem. Veselīga dzīvesveida piekritējiem bija iespēja nogaršot augļu vai dārzeņu smūtijus, kā arī citus veselīgus un ātri pagatavojamus ēdienus un uzkodas...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Esi domājošs, darbīgs, atbildīgs

13. septembrī Baltinavā notika Starpnovadu jauniešu draudzēšanās pasākums un Baltinavas jauniešu projekta “Esi domājošs. Darbīgs. Atbildīgs” noslēguma pasākums – atskaite par 2019.gadā paveikto uz ko tika uzaicināti arī Viļakas un Kārsavas novadu jaunieši...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Kārsavas novads tiek pārstāvēts skaistuma konkursā “Miss Dimanta foto 2019”

20. septembrī Rīgā noslēdzās skaistuma konkursi “Miss Dimanta foto 2019” un “Miss Scuba Latvia 2019” , kas tika organizēti sadarbībā ar Pasaules Dabas fondu. Abi konkursi notiek septīto gadu pēc kārtas. Šī gada konkursa vadmotīvi – harmoniska apkārtējā vide, harmonija starp ārējo skaistumu un garīgumu, mans novads globālās pasaules vides ilgtspējas kontekstā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Līdz 10. oktobrim iespējams izvirzīt kandidātus apbalvojumam “Kārsavas novada Goda pilsonis”

„Kārsavas novada Goda pilsonis” ir Kārsavas novada pašvaldības dibināts apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem Kārsavas novada labā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Blontu Pirmsskolas izglītības iestādei – 10 gadi

Ciblas novada Blontu Pirmsskolas izglītības iestādē (PII) jaunais mācību gads ir sācies ļoti gaišā noskaņā. Tagad te ir jau četras grupiņas. 10 gadu laikā no bērnudārza, kura nākotne tika apšaubīta, tas izaudzis par spēcīgu un mūsdienīgu izglītības iestādi.

PII vadītāja Gunta STOLERE, kura dārziņu sāka vadīt pirms 10 gadiem, atzīst, ka tas liekas neticami: “Ja man kāds pirms 10 gadiem būtu teicis, ka Blontos bērnudārzs izaugs tik liels, es neticētu! Tolaik plašajā ēkā bija palikusi viena grupiņa ar padsmit bērniem...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Pasaules talkas centrālais pasākums – Madonas novadā

21. septembrī notika lielā Pasaules talka – “World Cleanup Day”. Latvijas iedzīvotāji tika aicināti savā zemē stādīt Laimes kokus, kā simbolu cilvēka un dabas attiecību uzlabošanai un mūsu kopīgajai ilgtspējībai. Akcijai "Laimes koki" ar savām aktivitātēm pievienojušies arī diasporas pārstāvji, tostarp latvieši Grieķijā...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Baltinavā – Dzejas diena ar Inesi Zanderi, Ābeļu pamatskolā - “Dzeja uz makšķerāķa”

18. septembrī Baltinavas vidusskolā notika dzejas dienas. Šoreiz tika sagaidīta īpaša viešņa – dzejniece, literāte, grāmatu izdevēja Inese Zandere...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.
Balvos uzsākts Lāču dārza labiekārtošanas projekts

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projektā “Veco parku jaunā dzīve: efektīva vēsturisko dabas objektu apsaimniekošana Latvijas - Krievijas pierobežā” uzsākta Balvu muižas teritorijas “Lāča dārzs” labiekārtošana. 23. septembrī notika pirmā būvsapulce, kurā tikās visas būvdarbu uzsākšanā un veikšanā iesaistītās puses un vienojās par darbu uzsākšanu...

Lasi visu rakstu avīzes 2019-09-27 39 ((313)1048) numurā.