Novadu ziņas

2018-08-17 33 ((255)990)

Atjaunota politiski represēto piemiņas vieta Preiļu centrā

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšprogrammā  Preiļos realizēts projekts  “Politiski represēto piemiņas vietas atjaunošana”. Projekta vadītāja bija Preiļu politiski represēto biedrības “Likteņa ceļš” vadītāja Natālija Rubīne...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Galēnos top Roberta Mūka filozofijas taka

Roberta Mūka muzejs Galēnos aktīvi sadarbojas ar māksliniekiem, keramiķiem, rokdarbniekiem, rīkojot muzejā viņu darbu izstādes. Ik mēnesi muzejā aplūkojama kāda jauna izstāde. Gandarījums par iespēju iepazīt dažādu mākslinieku savdabību un īpašo pasaules uztveri, atzīst Roberta Mūka muzeja vadītāja Marta Binduka...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Riebiņu muižas parkā realizēts projekts “Meža dienas 2018”

Riebiņu novada dome piedalījās Latvijas pašvaldību savienības projektā “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei”, kura finansētājs ir Meža attīstības fonds. Mērķis bija sakopt Riebiņu  muižas parka teritoriju, atjaunojot stādījumus un uzstādot jaunus guļbaļķu soliņus. Iepriekš minētā projekta ietvaros tikai iegādāti astoņi guļbūves soliņi un 37 dekoratīvo koku stādi...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Aglonas novada domē ievēlēts priekšsēdētāja vietnieks

10. augustā Aglonas novada domes ārkārtas sēdē tika ievēlēts domes priekšsēdētāja vietnieks. Balsošanā piedalījās septiņi deputāti. Priekšsēdētāja vietnieka amatā ar piecām balsīm “par”  un divām balsīm “pret”  tika ievēlēta Marita Grebeža, kas pārstāv sarakstu ““Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Līvānu novada Dubnā uzsākta niedru un ūdensaugu pļaušana

Līvānu novada dome īsteno Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu “Niedru un ūdensaugu pļaušanas pakalpojuma nodrošināšana plūdu risku mazināšanai Dubnas upē Līvānu novadā”. Projekta ietvaros tiks veikta niedru un ūdensaugu pļaušana un niedru sakņu sistēmas izvākšana Dubnas upes aizaugušākajās un problemātiskākajās vietās...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Piešķir pabalstus izglītībai Aglonas novada trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm

Aglonas novada sociālais dienests informē, ka pašvaldībā ir paredzēts pabalsts bērnu izglītībai un audzināšanai. Sākoties jaunajam mācību gadam, to var saņemt trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Pašdarbības kolektīviem iegādāti jauni skatuves tērpi un apavi

Īstenojot biedrības “Līvāni” projektu “Amatiermākslas attīstība Līvānu novadā”, trim Līvānu novada kultūras centra amatiermākslas kolektīviem ir iegādāti jauni tērpi un divi kolektīvi tikuši pie jauniem apaviem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Viduslatgales pārnovadu fonda dāvanas bērniem

Viduslatgales pārnovadu fonds jau piecus gadus dāvā bērniem prieku, īstenojot labdarības akciju “Piepildīt sapni”. Šī labdarības akcija veltīta bērniem ar īpašām vajadzībām. Aglonas novada svētku laikā fonda pārstāvji piepildīja sapņus četriem Aglonas novada bērniem - Milana un Aleksandrs saņēma  velosipēdus, Laura un Oskars – planšetdatorus...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Līvānos pirms būvdarbiem notiek topogrāfiskā uzmērīšana

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra šī gada 4. aprīlī ES struktūrfondu atlases kārtas ietvaros noslēdza līgumu par projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” ieviešanu. Nesen SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” noslēdza līgumu arī ar SIA “Ameco” par ģeoloģijas un topogrāfijas darbiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Pētnieki no Somijas apmeklē RTA un interesējas par latgaliešu valodu un kultūru

14. augustā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) viesojās Helsinku Universitātes profesors Janne Saarikivi kopā ar 12 pētniekiem, doktorantiem un maģistrantiem, lai izzinātu latgaliešu valodas situāciju mūsdienās...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Sakstagalā īstenotas apmācības „Boņa piecas dienas Latvijas simtajā vasarā!”

Jau trešo gadu (no 30. jūlija līdz 3. augustam – red. piez.) ar Rēzeknes novada pašvaldības un Sakstagala pagasta pārvaldes atbalstu Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā tiek rīkotas apmācības. Šī gada projekta tēma – “Latvijai 100”. ,,Boņa piecas dienas Latvijas simtajā vasarā!” – tā nosaucām apmācības, lai Jāņa Klīdzēja Bonifācijs izdzīvo piecas dienas ar bērniem vasaras brīvdienās, attīstot praktiskas prasmes sportā, tūrismā, vizuālajā mākslā, mūzikā, dejā, tautas folklorā un sociālajās zinībās...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Rēzeknes delegācija piedalās Ārendāles demokrātijas nedēļā Norvēģijā

No 13. līdz 17. augustam Latvijas vēstniecība Norvēģijā piedalās Ārendāles demokrātijas nedēļā, kur sadarbībā ar Ārendāles pilsētu un Austrumagdēras grāfisti, Latvijas Goda konsulu Kristiansannā Ērlingu Johansenu (Erling Johansen), kā arī Rēzeknes pilsētu un novadu tiek rīkota virkne pasākumu, kuru laikā vēstniecība īpašu uzmanību veltīs Latvijas simtgadei...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Pedagogu apmācības karjeras konsultēšanā

Baltijas lielāko augstskolu profesionāļi izstrādājuši jaunu starpdisciplināru metodi, ko paredzēts ieviest ar karjeras konsultantu palīdzību, informē RTA projektu koordinators Māris Igavens...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Notiks Apmācības „Kļūsti par uzņēmēju 2”

No 22. līdz 24. augustam Nautrēnu pagasta Rogovkas ciemā notiks neformālas apmācības „Kļūsti par uzņēmēju 2”, kas paredzētas jauniešiem no 16 līdz 19 gadiem.

Jauniešiem tiks organizētas dažādas aktivitātes, kas saistītas ar t.s. “uzņēmēja gēna” veicināšanu, notiks tikšanās ar uzņēmējiem, kā arī tiks labi pavadīts laiks un veidotas savstarpējas draudzības saites. Jauniešiem būs iespēja izveidot savu uzņēmumu un iemēģināt roku produkta reklamēšanā un pārdošanā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Bezmaksas nodarbības 32 bērniem ar autiskaspektra traucējumiem

Ar LR Labklājības ministrijas finansiālu atbalstu no 2018. gada 1. augusta līdz 2018. gada 15. decembrim biedrība "Autisma atbalsta punkts Rēzeknē" realizēs projektu „Atbalsts bērniem ar autiskā spektra traucējumiem”, nodrošinot bezmaksas nodarbības 32 bērniem ar šādiem traucējumiem, informē biedrības „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” valdes loceklis Edgars Šilins...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Krāšņi un līksmi tiks svinēti Kārsavas novada svētki!

Šogad Kārsavas pilsēta svin savu 90 gadu jubileju. No 12. augusta līdz 26. augustam Kārsavas novadā notiek ikgadējie novada svētki, kuri pulcina iedzīvotājus un viesus kopīgā kultūras baudīšanā, sporta sacensībās un vietējo mājražotāju meistarojumu nogaršošanā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Ir apstiprināts Ludzas upes posma tīrīšanas projekts

Ir apstiprināts Ciblas novada pašvaldības projekts „Ludzas upes posma tīrīšana 6 kilometru garumā no Ciblas ciema Z daļas līdz Berjozovkai”, kas sagatavots Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) izsludinātajā konkursu pieteikumā budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” aktivitātē „Publisko ūdeņu pārvaldība”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Bērzu ielā Ciblā – divkārtu virsmas apstrāde

Ciblas novada pašvaldība pārbūvē trīs grants ceļu posmus, piesaistot finansējumu no Lauku atbalsta dienesta (LAD)...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Ciblas novada pašvaldības pabalsts daudzbērnu ģimenēm – pirms mācību gada

Ciblas novada pašvaldības teritorijā deklarētām daudzbērnu ģimenēm, kuras uz pabalsta pieprasīšanas brīdi audzina 3 vai vairāk bērnus, tiks izmaksāts pašvaldības pabalsts par bērniem, kuri mācās vispārizglītojošās skolās no 1. līdz 12. klasei (ieskaitot). Pabalsta apmērs – 50 EUR par katru skolēnu ģimenē.

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Ludzas pilsētas svētkos dziedāja, dejoja un sportoja

Izskanējuši, izdejoti, izsportoti un izbaudīti Ludzas pilsētas 841. gadadienas svinību mirkļi. Svētku ieskaņā Tautas namā tika atklāta novadpētniecības izstāde “Latvijai 100”, kuru Ludzas iedzīvotāji un viesi varēs vērot vēl visu augustu. Kā katru gadu, tika organizētas dažādu sporta veidu sacensības – handbola, volejbola, futbola, svarcelšanas, šaha un šogad arī triatlona, kas ietvēra trīs sporta disciplīnas (skriešanu, peldēšanu un riteņbraukšanu). Handbola un svarcelšanas sacensībās piedalījās ne tikai vietējie, bet arī sportisti no Krievijas un Baltkrievijas. Muzikālo baudījumu sniedza un raisīja dejotprieku „Little Rock” dalībnieku grupas, kā arī pirmās svētku dienas kulminācijā – “Dzelzs Vilks” un “Latgalīšu Reps”, pēc kuru uzstāšanās ikviens varēja izkustēties dīdžeju DJ Sword, DJ Alexander un DJ Valns ritmu pavadījumā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Kārsavas novada jaunieši apceļo Latgali

Kārsavas novada jaunieši, konsultējoties ar jauniešu lietu speciālisti Solvitu Dzērkali un saņemot atbalstu, nolēma realizēt iniciatīvu un ar velosipēdiem mērot ceļu cauri Latgalei līdz Latvijas lielākajam ezeram – Lubānam, apmeklējot arī dažus no lielākajiem apskates objektiem savā novadā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Kartupeļu svētki "Vēršukalnā"

8. augustā Viļakas un Šķilbēnu sociālās aprūpes iestāžu iemītnieki piedalījās Viļakas pilsētas pensionāru biedrības rīkotajos Kartupeļu svētkos, kas tika svinēti kultūrvēsturiskā lauku sētā "Vēršukalns"...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Noslēdzies jaunrades konkurss „VEDĒJS 2018”

9. augusta pēcpusdienā noslēdzās gadskārtējais biedrības “Lauku partnerība Sēlija” rīkotais radošais konkurss “Vedējs 2018”. Šogad konkurss notika jau 13. reizi...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Notiks ekspedīcija pa Jēkabpils novadu

1. septembris, Zinību diena, šogad ir brīvdiena, tāpēc pirms jaunā mācību gada sākuma aicina piedalīties aizraujošā un izglītojošā piedzīvojumā – 6 stundu garā ekspedīcijā pa Jēkabpils novadu!...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Viesītē – starptautisks plenērs “Sēlijas vasara 2018”

No 12. līdz 18. augustam Viesītē notiek Starptautiskais glezniecības plenērs “Sēlijas vasara 2018”, veltīts Viesītes pilsētas jubilejai...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.
Pasniegs apbalvojumu “Vidzemes veiksmes stāsts”

Vidzemes plānošanas reģions katru gadu meklē un atrod godprātīgus, darbīgus un uzņēmīgus cilvēkus Vidzemē no katra Vidzemes novada, izvirzot tos apbalvojuma “Vidzemes veiksmes stāsts” saņemšanai...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-17 33 ((255)990) numurā.

2018-08-10 32 ((254)989)

Pie Lubāna ezera– divi jauni vides objekti

Latvijas lielākais ezers Lubāns iedvesmo ne vien makšķerniekus, zvejniekus, putnu vērotājus, bet arī māksliniekus. Šogad Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas skolotāji – mākslinieki Normunds Kudiņš un Gunārs Klaučs kopā ar audzēkņiem, sagaidot Latvijas valsts simtgadi, pie Lubāna ezera izveidoja divus vides objektus, darbojoties nedēļas garumā skolas rīkotajā simpozijā „Lubāna ezera stāsts”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Mikrorajonā “Rēzekne I” nomainīts ūdens pakalpojumu sniedzējs

1. augustā notika mikrorajona “Rēzekne I” iedzīvotājiem nozīmīgs pasākums – tehniski tika nomainīts ūdens pakalpojumu sniedzējs...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Informēs par ikdienas uzturēšanas darbiem uz autoceļiem šovasar Latgalē

9. augustā Rēzeknes novada domes konferenču zālē, Atbrīvošanas alejā 95A, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors informēja Latgales reģiona pašvaldības par ikdienas uzturēšanas darbiem uz autoceļiem vasaras sezonā, pasākumā piedalījās arī satiksmes ministrs Uldis Augulis un zemkopības ministrs Jānis Dūklavs...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacijai – ap 700 000 eiro zaudējumi

Pērn audzis AS "Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija" apgrozījums un arī zaudējumi, kas sasnieguši 692 385 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Rēzeknes slimnīcā iegādāts jauns LOR aprīkojums

Apgūstot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu, kas paredzēts veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai, SIA „Rēzeknes slimnīca” iegādājusies modernu ambulatoro otorinolaringoloģijas (LOR) aprīkojumu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Jaunajam rūpniecības kompleksam Rēzeknē – 3. izsole

Rēzeknes pilsētas domes sēdē 9. augustā nolemts organizēt trešo izsoli par nomas tiesībām gandrīz 6784 m2 lielajam rūpniecības kompleksam Viļakas ielā 1...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Karavīru apmācības Lūznavas un Ozolaines pagastā

Atbilstoši Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljona Kaujas atbalsta rotas 2018. gada apmācību plānam no 7. līdz 9. augustam un no 14. līdz 16. augustam paredzēta Kaujas atbalsta rotas 2. kaujas atbalsta vada karavīru apmācība lauku taktiskās iemaņās Lūznavas un Ozolaines pagasta teritorijā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Viļānos atklās “Dadzi”, sportos un svinēs

No 17. līdz 19. augustam tiks svinēti ikgadējie Viļānu novada svētki, kas šogad ir īpaši ar to, ka Viļānu pilsēta svin 90. dzimšanas dienu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
LTRK Latgales reģionālās padomes sēde Līvānos

1. augustā Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās notika Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Latgales reģionālās padomes sēde, kurā piedalījās LTRK, Latgales uzņēmējdarbības centra, LIAA Daugavpils biznesa inkubatora, Līvānu novada domes un Latgales reģiona uzņēmumu pārstāvji...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Vārkavieši – raidījumu cikla «Tas notika šeit» video stāstu varoņi

No 19. līdz 21. jūlijam Vārkavas novadā darbojās Latvijas Televīzijas žurnālists Dāvids Ernštreits, filmu studijas "Mistrus Media" pārstāvji, vēsturnieki un radoši ļaudis, lai atklātu trīs interesantus stāstus par Vārkavas novada vēsturiskajiem notikumiem. Radošā komanda veido jaunu televīzijas raidījumu ciklu par vietu vēsturi  “Tas notika šeit” un viens no raidījumiem būs tieši par Vārkavas novadu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
“Naktineica” kopā ar draugiem svinēja 65 gadu jubileju

Folkloras kopa “Naktineica” 4. augustā ar skanīgu sadziedāšanos “Cik jauki vosor’s laiceņā” pulcēja folkloras draugus no vairākiem novadiem. Šāds pasākums notika jau trešo reizi, tā tēma – “Maize”. Tika godinātas maizes cepējas, kuras arī pašlaik cep maizi mājas apstākļos - Līga Jermoloviča no Riebiņu un Inta Plivda no Vārkavas  novada...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Aglonas novada domē ievēlēts jauns priekšsēdētājs

6. augustā tika sasaukta Aglonas novada domes ārkārtas sēde, kuras laikā ievēlēts Aglonas novada domes priekšsēdētājs...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Līvānu novada daudzbērnu ģimenes var saņemt pabalstu

Līvānu novada dome aicina novada daudzbērnu ģimenes, kurās ir trīs un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam, no 13. augusta saņemt pabalstu. To var izdarīt Līvānu novada domes kasē (Rīgas ielā 77) vai pagastu pārvaldēs. Pabalstu daudzbērnu ģimenēm piešķir vienu reizi gadā pirms kārtējā mācību gada sākuma par katru nepilngadīgo bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Līvānu novadā. Pabalsta apmērs ir 20 eiro vienam bērnam.

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Pēc svētkiem Aglonā būvēs gājēju un veloceliņu

Lai uzlabotu satiksmes drošību Aglonā, tika izstrādāts būvprojekts “Satiksmes drošības uzlabojumi Jaudzemu, A.Broka, Kalna ielās”. Tā kā jauktā gājēju un velosipēdistu intensitāte maksimumstundā nesasniedz 70 vienības, paredzēts kopīgais gājēju un velosipēdu ceļš, kura galvenie lietotāji būs gājēji...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Uzsākta gandrīz pusmiljonu vērta projekta īstenošana Līvānos

SIA  „Līvānu siltums” uzsākusi projekta „Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Līvānu pilsētā” īstenošanu. Pašlaik jau noslēgusies iepirkuma procedūra, kur bija saņemti trīs piedāvājumi. Pamatojoties uz iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas rezultātiem, komisija pieņēma lēmumu piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības pretendentam SIA „INOS”, kas iesniedza saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un kas atbilda iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām prasībām. Līgumcena ir 421 629 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Atbalsta grupas nodarbības Preiļos vadīs uzturzinātniece un vieglatlēte Anita Kažemāka

Augustā sākas un septembrī turpināsies atbalsta grupas nodarbības, kuras vadīs uzturzinātniece un vieglatlēte Anita Kažemāka. Nodarbību mērķis ir sakārtot katra dalībnieka uztura šķīvi, iemācīties veiksmīgus veselīga uztura pamatprincipus, tādējādi uzlabojot pašsajūtu un izmainot savus uztura paradumus. Pēc katras teorētiskās nodarbības dalībnieks saņems izdales materiālus, savukārt pēc praktiskajām nodarbībām – receptes un ieteikumus veselīgai produktu pagatavošanai. Paredzēta arī motivējoša fiziskās aktivitātes nodarbība...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Par izmaiņām maršrutā Jēkabpils – Jaunaglona – Preiļi

Atsaucoties uz pasažieru ierosinājumu, valsts SIA „Autotransporta direkcija” sadarbībā ar SIA “Jēkabpils autobusu parks” no šī gada 27. augusta veic izmaiņas maršrutā nr. 7878 “Jēkabpils –Jaunaglona – Preiļi”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņi un pasniedzēji iegūs drošāku darba vidi

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par 863 tūkstošu eiro finansējumu Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkas Kandavas ielā 2a, Daugavpilī energoefektivitātes paaugstināšanai, fasādes atjaunošanai, ārsienu un jumta siltināšanai, kā arī citiem darbiem, kas ievērojami uzlabos audzēkņu un mācībspēku darba apstākļus...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Dagdas novada pašvaldības pārstāvji konferencē Ungārijā

Dagdas novada pašvaldības pārstāvji Daniela Čapķeviča, Veronika Mamedova un Dagdas novada IKSN vadītāja Marija Micķeviča devās uz Szodligetu Ungārijā. Tur “Europe for Citizen” projekta ietvaros risinājās konference, kuras galvenais mērķis bija apspriest iemeslus un rast risinājumus Eiropas aktuālākajai problēmai: “Kāpēc jaunieši pamet savu dzimteni, savu dzimto pilsētu?”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Par situāciju lauksaimniecības nozarē

Par situāciju lauksaimniecības nozarē un gaidāmo ražu preses konferencē ziņoja LLKC Daugavpils biroja vadītājs Guntars Melnis...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Pasākums “Sanāksim kopā”

11. augustā plkst. 15:00 Silenes ciemā Skrudalienas pagasta iedzīvotāji aicināti iesaistīties kopīgā fotografēšanās akcijā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Krāslavas novada iedzīvotājus aicina iesaistīties novada attīstības plānošanā

Krāslavas novada dome aicina katru novada iedzīvotāju iesaistīties Attīstības programmas 2019.–2025.gadam izstrādē, līdz šī gada 31. jūlijam atbildot uz iedzīvotāju aptaujas jautājumiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Deputāti iepazinās ar Daugavpils robežas zīmes „Kaija” izgaismošanas projektu

2. augustā Daugavpils pilsētas domes deputāti Pilsētas saimniecības komitejā izskatīja jautājumu par vides objekta jeb Daugavpils robežas zīmes „Kaija” apgaismojumu. Aizvadītā gada decembrī Pilsētbūvniecības un vides komisija skatīja iedzīvotāju ierosinājumu zīmi nokrāsot atstarojošā krāsā. Ņemot vērā, ka objekts ir veidots no nerūsējoša tērauda un VAS „Latvijas valsts ceļi” sniegto skaidrojumu, komisija secināja, ka ceļu satiksmes drošības nodrošināšanai tas nav pieļaujams...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Deputāti atbalstīja stipendiju piešķiršanu septiņiem topošajiem mediķiem

2. augustā Daugavpils pilsētas domes deputāti komitejās atbalstīja un virzīja apstiprināšanai Domes sēdē lēmuma projektu par pašvaldības stipendiju 43 eiro apmēra piešķiršanu septiņiem Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes studentiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Informatīvais seminārs par onkoloģijas slimībām un to profilaksi Daugavpils iedzīvotājiem

Aicinām visus Daugavpils iedzīvotājus 17. augustā plkst. 14:00 viesnīcā “Latgola” tikties ar Veselības ministrijas galveno speciālisti onkoloģijā un asociēto profesori Daci Baltiņu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Komunālais dienests nozīmīgākos darbus plāno laicīgi, sastādot gada budžetu

Arī šī vasara ir karsts darba posms Ciblas novada pašvaldības Komunālā dienesta ļaudīm, jo tieši vasarā ir labvēlīgākie apstākļi dažādu remontu veikšanai. Nereti ir steidzami jāpaveic neplānotie darbi – piemēram, izsaukumi, lai novērstu kādu aizsērējumu kanalizācijā. Nākas remontēt arī tehniku. Tomēr nozīmīgākie darbi tiek plānoti gada beigās nākamajam periodam, sastādot pašvaldības budžetu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Jauno arheologu ekspedīcija Ķīšukalnā turpinās

Jau ceturto vasaru Zvirgzdenes pagasta Šelupinku jeb Ķīšukalna pilskalnā darbojās jaunie arheologi no Rīgas Skolēnu pils Bērnu un jauniešu centra. Arheoloģe Ināra Kuniga pastāvīgi organizē jauno arheologu vasaras nometni jeb arheoloģisku ekspedīciju, pētot seno latgaļu apmetni Lielā Ludzas ezera krastā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Ludzā norībēja Klaidoņu dienas

28. jūlijā Ludza bija pārvērtusies par pilsētu uz riteņiem. To pieskandēja un pieducināja dažāda “kalibra” braucamrīki uz diviem, trim un četriem riteņiem – visi tie, kuri sevi pieskaita pie lielās baikeru dinastijas. Jau kārtējo gadu pēc kārtas Ludzā norisinājās “Klaidoņu dienas”, ko organizēja Latvijas Motoklubu asociācija “Lielceļa klaidoņi” sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Piemin kritušos cīnītājus

16. jūlijs ir datums, kurā ik gadu Līdumnieku pagastā pulcējas ļaudis, lai pieminētu 1944. gada jūlijā Mozuļu kaujā kritušos leģionārus. Mozuļu kaujas atceres pasākumu organizē biedrības „Daugavas vanagi Latvijā” Rēzeknes nodaļa...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Lūdzas par Ciblas novadu un tā cilvēkiem

Ciblas novada svētki aizpagājušajā svētdienā tika atklāti ar Sv. Misi Eversmuižas draudzes baznīcā un tai sekojošu garīgās mūzikas koncertu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Stirnienē izskanējušas “Dziedošās dienas 2018”

Varakļānu novada Stirnienes tautas namā izskanējušas “Stirnienes Dziedošās dienas 2018”, kas no 25. līdz 28.jūlija vakaram kopā pulcinājušas 50 bērnus un jauniešus gan no Varakļāniem un Varakļānu novada, gan no citām tālākām un ne tik tālām Latvijas vietām. Šo dienu laikā dalībnieki kopīgi apguva dažādas dziesmas, veidoja rokdarbus, paši cepa pankūkas un cepumus, devās pārgājienā, klausījās katehēzēs un pavadīja laiku sadraudzībā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Nīderlandes ērģelnieks improvizē un spēlē džeza ritmus Viļakā

Vēsturisko ērģeļu svētku organizatorei Ilonai Birģelei un 4. augusta koncerta ērģelniekam Gijam van Šonhovenam no Nīderlandes bija liels saviļņojums uzstāties ļoti apmeklētā koncertā Viļakas Romas katoļu baznīcā. Mākslinieki bija patīkami pārsteigti, ka koncerta apmeklētāju bijis pat vairāk nekā 3. augustā, koncertējot Rīgas Domā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Jēkabpilī veidos jaunu biedrību māmiņām – “Atspulgs”

Jēkabpilī uz pirmo tikšanos sanākušas topošās māmiņu biedrības „Atspulgs” dibinātājas. Darbam valdē pieteicās četras visdrosmīgākās mammas, kas turpmāk veidos biedrības kodolu – Svetlana Iftodija, Inese Grišāne, Jolanta Armale, un Liene Minkeviča...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Bērzpils pagasts iemūžināts 360 grādu fotogrāfijās un gaisa skatos

Četru Ziemeļlatgales novadu kopprojekta “Iepazīsim, lai nosargātu” ietvaros tapusi virtuāla tūre jeb interaktīva dabas dārgumu krātuve par Balvu, Baltinavas, Rugāju un Kārsavas novadu dabas un tūrisma objektiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Balvus apmeklē Latvijas Futbola federācijas vadība

2. augustā Balvos viesojās Latvijas Futbola federācijas vadība: Latvijas Futbola federācijas prezidents Kaspars Gorkšs, ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks, izlases galvenais treneris Mixu Paatelainen, sporta direktors Dainis Kazakevičs, lai tiktos ar Ziemeļaustrumu futbola komandu treneriem un pārrunātu dažādas ar futbolu saistītas aktualitātes...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Tilžā uzadīta 100 metru gara šalle

Noslēgusies Tilžas kultūras nama un Tilžas pagasta pārvaldes organizētā akcija "Kopā būt un domāt vienu domu", kuras laikā Latvijas dzimšanas dienai par godu tika uzadīta 100 metrus gara šalle...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Biksērē pārcelts Uguns skulptūru festivāls

4. augustā paredzētais uguns skulptūru festivāls "Uguns Sa Sala" tiek pārcelts uz 25. augustu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.
Tiksies ar filmas “Dvēseļu putenis” radošo grupu

18. augustā Jēkabpils novada Kalna pagasta Doktorātā norisināsies tikšanās ar filmas “Dvēseļu putenis” radošo grupu “Dvēseļu putenis – stāsts par cīņām uz brīvību”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-10 32 ((254)989) numurā.

2018-08-03 31 ((253)988)

“Olimpiskā centra Rēzekne” daudzfunkcionālās arēnas pamatos iemūrē kapsulu

27. jūlijā Olimpiskā centra Rēzekne (OCR) daudzfunkcionālās arēnas būvlaukumā notika svinīgs pasākums, kura laikā ēkas pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Ievērojot būvniecības tradīcijas, simbolisko notikumu rīko tad, kad notiek ēkas pamatu betonēšanas darbi...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
LKM saņem nozīmīgu dāvinājumu keramikas kolekcijā

Jūlijs Latgales Kultūrvēstures muzejam (LKM) bijis īpašs – tā krājumā esošā keramikas kolekcija papildināta, pateicoties Latgales podniecības tēva un mākslas zinātnieka Jāņa Pujāta māsas dēla Mārtiņa Kroņa vērtīgajam dāvinājumam ar apmēram 300 keramikas vecmeistaru un mūsdienu šī amata pratēju darbiem. Tas ir neatsverams devums Latgales podniecības vēl pilnīgākai kultūrvēsturisko sakņu un tendenču attīstības apzināšanai. Pateicoties šim dāvinājumam, LKM krājumā būs pārstāvēta apmēram 2800 keramikas darbu liela kolekcija...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Rēzeknē pirmoreiz notiks Siera svētki

4. augustā pirmoreiz Rēzeknē Gājēju promenādē gar upi sadarbībā ar Zemkopības ministriju un „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centru” notiks 16. Siera svētki. Tā būs iespēja nogaršot un iegādāties apmēram 70 sieru veidus. Ne tikai dižtirgū, bet arī sieru meistardarbnīcā, ēdienos, sacensībās un konkursos satiksies daudzu ražotāju sieri un citi piena produkti...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
RTA pievienojas starptautiskajai sistēmai "U–Multirank 2019"

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) pievienojusies Eiropas Savienības starptautiskajai augstāko izglītības iestāžu novērtēšanas sistēmai "U-Multirank 2019"...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Rēzeknē – ceļojoša izstāde par Vairu Vīķi-Freibergu

Līdz 13. augustam Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (2. stāvā) skatāma ceļojošā  izstāde „Vaira Vīķe-Freiberga. Ar Sauli”. Tā iepazīstina ar bijušās Latvijas Valsts prezidentes dzīves un darba gājumu. Izstāde Salaspils novada bibliotēkā veidota kā veltījums eksprezidentei apaļā dzīves jubilejā, kura nosvinēta pērnā gada 1. decembrī...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Rēzeknē paaugstinās 70 dzīvokļu nama energoefektivitāti

Ieguldot 440 000 eiro, plānots paaugstināt 70 dzīvokļu nama Rūpnīcas ielā 3a, Rēzeknē, energoefektivitāti, aģentūra LETA uzzināja Rēzeknes pašvaldībā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Rēzeknē notiks dažādu šķirņu suņu izstāde

26. augustā plkst. 11.00 Rēzeknes 5. vidusskolas sporta stadionā (Rūpnīcas ielā 11) norisināsies Nacionālā dažādu šķirņu suņu izstāde. Ieeja – bez maksas...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Notikusi varas maiņa Aglonas novadā

Aglonas novada domes 27. jūlijā notikušās kārtējās sēdes laikā  Aglonas novada domes deputātu vairākums nobalsoja par lēmumu atstādināt no amata līdzšinējo domes priekšsēdētāju Ingūnu Barkeviču (ievēlēta no saraksta “Par sadarbību mūsu novadā”). Balsu sadalījums bija pieci pret četri...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Piešķirtas radošā darba stipendijas Līvānu novada pedagogiem

Radošā darba stipendija Līvānu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem ir iedibināta pēc mecenāta, Līvānu Goda pilsoņa Daumanta Pfafroda iniciatīvas un tiek piešķirta par pedagoga ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus mācību priekšmetu olimpiādēm, izglītību veicinošiem konkursiem, par radošu pieeju mācību procesam un izciliem sasniegumiem izglītības darbā. 2018. gadā no SIA „Light Guide Optics International” radošā darba stipendijai saņemtais ziedojums ir 20 000 eiro...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Turpinās sabiedriskās atpūtas vietas ierīkošana Vārkavas novadā

Ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam atbalstu Vārkavas novada Rožkalnu pagastā turpinās sabiedriskās atpūtas vietas labiekārtošanas darbi pie Kalupes ezera...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Izsludināta iepirkuma procedūra Rietumu ielas būvniecībai Preiļos

Izsludināta iepirkuma procedūra Rietumu ielas būvniecībai no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai Preiļos.  Atklātā konkursa piedāvājumu iesniegšanas datums ir 10. augusts. Rietumu ielas būvdarbi tiks veikti Eiropas Savienības fonda projekta  “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Pašvaldība finansiāli atbalsta piecus Līvānu novada uzņēmumus

Jūlijā noslēdzās uzņēmējdarbības atbalsta konkurss „Līvānu novads VAR 2018”, kura mērķis ir sniegt pašvaldības finansiālu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai, produkcijas un pakalpojumu klāsta pilnveidošanai un jaunu darba vietu veidošanai Līvānu novadā. Konkursa pretendentiem bija iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 2000 eiro, nepārsniedzot 80 % no projekta kopējām izmaksām...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Aglonā viesojās Krievijas Federācijas ģenerālkonsuls

Oficiālā vizītē Aglonas novadu apmeklēja Krievijas Federācijas ģenerālkonsuls Daugavpilī Andrejs Vladimirovs. Pieņemšanā viesim tika piedāvāts noskatīties īsu prezentāciju par Aglonas novadu. Ģenerālkonsuls pievērsa klātesošo uzmanību nepieciešamībai attīstīt sadarbību dažādos virzienos (starpkultūru, ekonomikas veicināšanas un pieredzes apmaiņas) pierobežu projektos...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
No 1. augusta - izmaiņas autobusu kustības sarakstā Līvānos

VAS "Autotransporta direkcija" informē, ka, balstoties uz zemo pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem maršrutā  Jaunsilavas – Gaisa tilts – Līvānu stacija, no 1. augusta reiss, kas darba dienās pieturvietā Gaisa tilts tika uzsākts plkst. 20.25, vairs netiks nodrošināts...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija piestāja Līvānos

No 28. līdz 30. jūlijam cauri Līvānu, Jēkabpils un Krustpils novadiem pa Latvijas lielākās upes ūdeņiem devās unikāla Daugavas ūdens tūrisma maršruta izpētes ekspedīcija. Šajās dienās komanda ar plostiem mēroja vairāk kā 60 kilometrus un piestāja dažādās apskates vietās, lai izpētītu to piemērotību laivotājiem. Eksperti atzīst, ka šis Daugavas posms ir blīvāk apdzīvots, līdz ar to upes krasti ir izkoptāki un ērtāk pieejami laivotājiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Domes priekšsēdētājs skaidroja situāciju ar nobrukušo pilsētas šautuves sienu

30. jūlijā Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims izsauca Domes Sporta pārvaldes vadītāju Juri Stivriņu un Daugavpils šautuves direktoru Dmitriju Vasiļjevu, lai noskaidrotu situāciju ar sestdien (28. jūlijā) nobrukušo šautuves sienas daļu, kas ir Raiņa ielas braucamajā pusē pie 3. vidusskolas un uzklausītu viņu paskaidrojumus par notikušo...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija piestāj Krāslavas novadā

24. un 25. jūlijā cauri Krāslavas novadam pa Daugavas ūdeņiem devās unikālā Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija. Divās dienās komanda ar plostiem mēroja 60 km un piestāja vairākās apskates vietās, lai izpētītu to piemērotību laivotājiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Deputāti sēdē lēma ņemt aizņēmumu Vaboles pagasta bibliotēkas un Skrindu dzimtas muzeja jumta remontam

Deputāti sēdē lēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 40 858,37 eiro apmērā Vaboles pagasta bibliotēkas un Skrindu dzimtas muzeja jumta remontam...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
LIAA Daugavpils biznesa inkubators aicina strādāt kopradē!

Katru augusta trešdienu plkst. 8.30–17.00 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Daugavpils biznesa inkubators aicina ciemos ikvienu, kurš grib pamēģināt strādāt ārpus mājām, izbaudīt radošu biroja atmosfēru un satikt citus uzņēmīgus cilvēkus...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Dagdas novada Domes sēdes lēmumi

26. jūlijā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde.

Tika apstiprināti Dagdas novada pašvaldības 2018. gada 26. jūlija saistošie noteikumi „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2009. gada 3. jūlija saistošajos noteikumos „Dagdas novada pašvaldības nolikums””...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Jau divdesmit gadus sadarbojas Daugavpils novada un Vitebskas rajona izglītības iestādes

Jau divdesmit gadus sadarbojas Daugavpils novada un Vitebskas rajona izglītības iestādes. Pedagogi dalās pieredzē, skolēni piedalās kopīgās nometnēs, notiek dažādas meistarklases. Arī 2018. gadā notika vairākas aktivitātes. Vitebskas rajona Izglītības nodaļas organizētajā nometnē piedalījās skolēni un skolotāji no Špoģu vidusskolas...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Skaists ir Ciblas novads

Ik gadu Ciblas novada pašvaldība rīko konkursu, meklējot sakoptāko sētu un māju. Un ik gadu atrod pa pērlei – kādai senču būvētai mājai, kura glabā savu siltumu paaudžu paaudzēm, un pa kādam mūsdienās būvētam namam, kurš ir tikpat dinamisks kā XXI gadsimts...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Zilupes novadā pie Pintu ezera notiks Taureņu nakts

Dabas aizsardzības pārvalde piektdien, 3. augustā, dabas draugus un ikvienu zinātkāro interesentu aicina uz Taureņu nakti Zilupes novadā pie Pintu ezera, lai vērotu un iepazītu neparastos nakts lidoņus...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Aicina uz semināru Blontos par lauksaimniecības politiku un aktualitātēm

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKIC) Ludzas nodaļa šī gada 1. augustā organizē informatīvo semināru “Kopējās lauksaimniecības politikas attīstība pēc 2020. gada, uzsvaru liekot uz mazām un vidējām saimniecībām. Lauku attīstības programmas (LAP) aktualitātes 2018. gadā”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Izzinošs pasākums “Ludzas igauņu vēsture, kultūra un valoda”

13. augustā plkst. 17.00 Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā norisināsies pasākums „Ludzas igauņu vēsture, kultūra un valoda”, kurā varēs iepazīties ar Ludzas igauņu mantojumu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Atklāj 2. Starptautiskā glezniecības plenēra ,,Valdis Bušs 2018” izstādi

Mākslinieka Valda Buša 94. dzimšanas dienā – 25. jūlijā Viļakā atklāta 2. Starptautiskā glezniecības plenēra "Valdis Bušs 2018”  dalībnieku darbu izstāde, kas būs skatāma līdz 19. oktobrim...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Rugāju novada jauno vecāku atbalsta grupa tiekas noslēguma nodarbībā

25. jūlijā Rugāju novada Saipetniekus pieskandināja priecīgu mazuļu čalas un smaidīgi vecāki, jo tika atzīmēta novada jauno vecāku atbalsta grupas šī gada noslēguma nodarbība...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Kubulos aizvadīts prāta spēles “Izzini Latviju” posms

Visā valstī gada garumā norisinās Latvijas simtgadei veltīts pasākums – Prāta spēles “Izzini Latviju” simtgades kauss. 28. jūlijā viens no spēles posmiem tika aizvadīts Balvos – Kubulu kultūras namā, kuru organizēja Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar biedrību “Prāta spēles”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Jēkabpilī 6 pretendenti uz LR pilsonību dod solījumu par uzticību Latvijai

25. jūlijā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā seši Latvijas Republikas pilsonības pretendenti Natālija Bikova, Vitālijs Jastrabovičs, Dmitrijs Plotičkins, Lidija Sidorenkova, Svetlana Šapavalova un Ļubova Tihomirova svinīgā ceremonijā deva solījumu par uzticību Latvijas Republikai...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Baltinavā – RSU rezidentu izbraukuma seminārs

27. jūlijā Baltinavas novadā ciemojās Saeimas deputāte, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente, Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultātes rezidentūras programmas vadītāja ģimenes medicīnas specialitātē, ģimenes ārste Līga Kozlovska un 11 topošie ārsti rezidenti...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Notiks velobrauciens “Raiņa pirmais ceļojums”

4. augustā plkst. 12.00 no Raiņa muzeja “Tadenava” notiks velobrauciens pa biedrības Ūdenszīmes izstrādāto velomaršrutu “Raiņa pirmais ceļojums” Jēkabpils novada Dunavas un Rubeņu pagastos...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
Jēkabpilī notiks akcija ““Brīvprātīgais uz vienu dienu”

Augusta pirmspēdējā nedēļā biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” rīko akciju “Brīvprātīgais uz vienu dienu”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.
“Jāņkalnos” – “ Melleņu svētdiena”

Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa sadarbībā ar Vestienas pagasta saimniecību – augļu un ogu dārzu “Jāņkalni” 12. augustā jau ceturto gadu organizēs “Melleņu svētdienu”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-08-03 31 ((253)988) numurā.

2018-07-27 30 ((252)987)

Noskaidroti Rēzeknes novada labākie rāpotāji, stiprākie vīri un godinātas ģimenes

21. jūlijā Rēzeknes novada Ančupānu ielejā (kartodromā) krāšņi un svinīgi tika aizsākta novada dienu svinēšana, kas 22. jūlijā turpinājās Lūznavas muižā ar jau trešo Mākslas pikniku (tostarp pirmoreiz kurināto jauno muižas keramikas cepli). Simtiem mājražotāju, pagastu pārstāvju, ārvalstu viesu jau astoto reizi pulcējās novada dienas pasākumā Ančupānos. Pēc kārtībsargātāju iestāžu ziņām, novada dienu Ančupānos apmeklēja ap astoņiem tūkstošiem apmeklētāju...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-07-27 30 ((252)987) numurā.
Veselības ministrija Rēzeknes pašvaldībai nodos īpašumu sociālās palīdzības sniegšanai

Veselības ministrija (VM) Rēzeknes pilsētas pašvaldībai bez atlīdzības nodos nekustamo īpašumu Zemnieku ielā 16A sociālās palīdzības sniegšanai, liecina 24. jūlijā valdībā apstiprinātais rīkojums...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-07-27 30 ((252)987) numurā.
Gorņicā notiks “Rēzeknes un Viļānu novada Grāmatu svētki”

3. augustā Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gorņicā notiks Rēzeknes un Viļānu novada Grāmatu svētki. Latvijas jubilejas gadā Grāmatu svētku programmā tiks akcentēta Latgales tēma – tikšanās ar žurnāla “A12” radošo komandu, žurnālistēm Marutu Latkovsku un Skaidrīti Svikšu, dzejniecēm Inetu Atpili–Jugani un Meldru Gailāni. Sagaidīsim arī viesus no tālākiem novadiem – bērnu grāmatu autori Rutu Svažu un mākslinieci Ilzi Dobeli. Būs radošas darbnīcas, grāmatu galds, noslēgumā – akordeona spēle...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-07-27 30 ((252)987) numurā.