Novadu ziņas

2018-12-14 ((272)1007)

Madonā pasniegtas balvas “Labākais darbā ar jaunatni 2018”

Izglītības un zinātnes ministrija jau piekto reizi organizēja konkursu “Labākais darbā ar jaunatni”, lai pateiktos darbā ar jaunatni iesaistītajiem par ieguldījumu jauniešu līdzdalības veicināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā. Svinīgā apbalvošanas ceremonija notika 7. decembrī, Latvijas Jauniešu galvaspilsētā Madonā, kur deviņās nominācijās tika noskaidroti uzvarētāji un pasniegtas balvas...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-14 ((272)1007) numurā.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības ēkas iekštelpas – jauni interjera elementi

Latvijas simtgades gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldības ēkas iekštelpas – foajē un kāpnes ieguvušas jaunu vizuālo izskatu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-14 ((272)1007) numurā.
Jēkabpilī darbu sācis Sociālās rehabilitācijas centrs

Jēkabpilī, Palejas ielā 9–18 darbību sācis sociālā uzņēmuma SIA „DOMUS ATBALSTS” Sociālās rehabilitācijas centrs. Tas ir reģistrēts Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, informē SIA „DOMUS ATBALSTS” valdes locekle Lidija Jansone...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-14 ((272)1007) numurā.
Ar Viļakas novada līdzfinansējumu īsteno projektu “MāGaLiņacipītes”

Saimnieciskās darbības veicēja Mārīte Slišāne ir realizējusi projektu “MāGaLiņacipītes”, kura kopējās izmaksas ir 2252,82 eiro, no tām 1911,29 eiro – Viļakas novada domes piešķirtais finansējums un 341,53 eiro – finansiālais līdzfinansējums, informē Vineta Zeltkalne...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-14 ((272)1007) numurā.
Madonā aizvadīta “Uzņēmēju parāde”

24. novembrī Madonā norisinājās uzņēmējdarbības izstāde un tirdziņš “Uzņēmēju parāde 2018”. Šogad izstāde notika jau sesto reizi, ļaujot apmeklētājiem iepazīt Madonas novada uzņēmumus, produktus un piedāvātos pakalpojumus...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-14 ((272)1007) numurā.
Pārbūvēts Balvu Valsts ģimnāzijas sporta laukums

Jūlijā Balvu novada pašvaldība noslēdza trīs līgumus par būvdarbiem Balvu Valsts ģimnāzijas sporta laukumā, skolas ēkā un Balvu pamatskolā. Viens no tiem ir izpildīts, un nu Balvu Valsts ģimnāzija var lepoties ar pilnīgi pārbūvētu sporta laukumu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-14 ((272)1007) numurā.
Madonas biznesa inkubatorā – dalībnieku produkcijas izstāde

13. decembrī atvērtā pasākumā “Rādi!” Madonas biznesa inkubatora telpās tika izstādīti LIAA Madonas biznesa inkubatora dalībnieku radītie produkti. Šajā dienā no pulksten 10.00 līdz 16.00 inkubatora durvis bija atvērtas ikvienam interesentam, kurš vēlējās apskatīt biznesa inkubatora klientu ražoto produkciju un uzzināt, kur to var iegādāties, informē Madonas biznesa inkubatora projektu vadītājs Egils Kazakevičs...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-14 ((272)1007) numurā.

2018-12-07 ((271)1006)

Prezentē grāmatu par Maltas pagastu

Latvijas simtgades svētku kulminācijas mēneša pašā izskaņā – 30. novembrī Maltas Bērnu un jauniešu centrā notika vēl nebijis pasākums – grāmatas “Maltas pagasts pētījumos un atmiņās” atvēršanas svētki...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Rēzekne piedalās Latvijas–Baltkrievijas forumā

Latvijas neatkarības simtgades svinību laikā Vitebskā (Baltkrievijā) 28.–29. novembrī notika vērienīgs Latvijas–Baltkrievijas forums un svinīga pieņemšana par godu Latvijas valsts svētkiem. Rēzekni šajos pasākumos pārstāvēja Rēzeknes pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un investīciju jautājumos Aleksejs Stecs, Tūrisma attīstības centra vadītāja Jeļena Kijaško un domes Ārējo sakaru nodaļas speciālisti...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Īstenots projekts „Puderovas vecticībnieku kopienas lūgšanas nama saglabāšana”

Puderevas vecticībnieku draudze, īstenojot projektu, ir veikusi Puderovas vecticībnieku lūgšanu nama atjaunošanas darbus. Puderovas vecticībnieku kopiena bijusi viena no vecākajām un lielākajām Rēzeknes novadā. Dievnams ir labi uzturēts un tajā notiek regulāri dievkalpojumi. Tomēr ēkai kopš 1937. gada nebija veikts nopietns remonts. Bija pienācis laiks atjaunot ūdens notekas, remontēt logus, krāsot nolupušo fasādi un nomainīt daudzas satrupējušās koka detaļas. Arī baznīcas krāsnis vairāk nesildīja...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Par RTA rektora vietas izpildītāju iecelta profesore Iveta Mietule

4. decembrī Latvijas Republikas Ministru kabinets skatīja jautājumu „Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektora vietas izpildītāja iecelšanu”. Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektora vietas izpildītāju iecelta profesore Iveta Mietule (Dr.oec.)...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Darbu Rēzeknes pilsētas domē sāk deputāte Ināra Groce

23. novembra sēdē Rēzeknes pilsētas dome pieņēma lēmumu “Par Rēzeknes pilsētas domes deputāta Līvijas Plavinskas pilnvaru iebeigšanos pirms termiņa”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Jauni tērpi senioru deju kopai „Lūznava”

Lūznavas pagastā 2018. gada nogalē noslēdzies projekts “Tautas tērpu izgatavošana Lūznavas pagasta senioru deju kopai „Lūznava””, kas tika atbalstīts 4500 eiro apmērā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Piedalīsies Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā koplietošanas ūdensnoteku pārbūvei

Preiļu novada domes sēdē pieņemts lēmums piedalīties projektu konkursā ar pieteikumu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku ŪSIK kods 4324411:03, 4324411:17, 4324411:18 pārbūve Preiļu pagastā, Preiļu novadā”.

Kā informē Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Paegle, projektā ir pieejami finanšu līdzekļi, kas ļaus sakārtot meliorācijas grāvjus, lai nodrošinātu jaunbūvējamās Rietumu ielas pilnvērtīgu funkcionēšanu nākotnē. Projekta pieteikumā ietvertās ūdensnotekas speciālisti ir novērtējuši kā prioritāras, kas atstāj vislielāko ietekmi uz Rietumu ielu un tai piegulošo teritoriju. Ar zemju īpašniekiem, uz kuru zemēm atrodas meliorācijas grāvji, darbības ir saskaņotas un saņemta rakstiska piekrišana...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Kultūras zīme „Latviskais mantojums” – līvānietim Aleksandram Logvinam

29. novembrī Latvijas Valsts meži telpās tika pasniegtas 18 kultūras zīmes „Latviskais mantojums” kā pateicība par līdz šim paveikto kultūras mantojuma kopšanā un daudzināšanā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Izveidots ziedu dārzs pie Salas pamatskolas

Latvijas simtgades gadā biedrība “Sabiedriskais centrs “Smelteriešu cimdiņš”” kopā ar Salas pamatskolu ir realizējuši projektu “Simts ziedu dārzs Latvijas simtgadei”. Projekts tika pieteikts Viduslatgales pārnovadu fonda un Preiļu novada domes rīkotajā konkursā. Vecā ābeļdārza vietā pie Salas pamatskolas ir tapis jauns ziedu un košumkrūmu dārzs. Par Preiļu novada domes piešķirto naudu tika iegādāti un atvesti košumkrūmi no audzētavas “Meža rasas”, transportu nodrošināja Saunas pagasta pārvalde, informē Salas pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Valentīna Madalāne. Turpmāk visus priecēs dažādu krāsu un noskaņu hortenzijas, ceriņi, jasmīni, klinšrozītes...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Līvānu novadā izmaksā Ziemassvētku pabalstus

Līvānu novada dome līdz 27. decembrim izmaksās ikgadējo Ziemassvētku pabalstu 30 eiro apmērā Līvānu novada teritorijā deklarētajiem 1. un 2. grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem un politiski represētajām personām...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Izvirzīts kandidāts apstiprināšanai Kultūrvides un Tūrisma attīstības pārvaldes vadītāja amatam

Noslēgusies pretendentu izvērtēšana uz Preiļu novada domes izsludināto konkursu  Kultūrvides un Tūrisma attīstības pārvaldes vadītāja amatam. Kopumā konkursam tika saņemti dokumenti no septiņiem pretendentiem, no kuriem divi pretendenti nebija iesnieguši konkursa nolikumā paredzētos dokumentus, savukārt viena pretendenta iesniegtie dokumenti neatbilda izvirzītajām prasībām...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Rušonas pagastā būs laivu piestātnes

Riebiņu novada domes deputāti kārtējā sēdē lēma par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Laivu piestātņu un tai piegulošo teritoriju infrastruktūras izveide Riebiņu novada Rušonas pagastā”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Pagarināts Preiļu muižas apbūves vārtu stabu restaurācijas darbu termiņš

Preiļu novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu pagarināt būvdarbu līguma “Preiļu muižas apbūves vārtu stabu restaurācija” izpildes termiņu līdz 2019. gada 1. jūnijam. Atlikusī būvdarbu līguma summa 5018,43 eiro apmērā un būvuzraudzības izmaksas 471,90 eiro tiks paredzētas 2019. gada pašvaldības budžetā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Riebiņu novadā gādā Ziemassvētku saldumu tūtas

Pašvaldības deputāti nolēmuši piešķirt Ziemassvētku dāvanas – saldumus – visiem Riebiņu novadā deklarētajiem bērniem no 0 gadiem līdz pamatskolas vecumam (ieskaitot), par summu 5,00 eiro. Saldumi pienāksies arī pamatskolas vecuma bērniem, kuri mācās Riebiņu novada izglītības iestādēs, kā arī specializētajās skolās, Riebiņu novada vientuļajiem pensionāriem, 1. grupas invalīdiem, politiski represētajiem, Černobiļas AES dalībniekiem, Riebiņu novada sociālās mājas „Rudenāji” un sociālās aprūpes centra „Rušona” iemītniekiem.

Kopskaitā lieliem un maziem Riebiņu novada iedzīvotājiem tiks sarūpētas 816 dāvanas.

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Biedrība “Vārkavas novada pensionāri” rīko labestības maratonu

Biedrība “Vārkavas novada pensionāri”organizē labestības un līdzcietības maratonu Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāles “Kalupe” un Daugavpils novada pašvaldības sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” cilvēkiem 17. un 19. decembrī...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Sākušās iedzīvotāju tikšanās ar domes deputātiem un speciālistiem

Šonedēļ Preiļu novada dome aicināja iedzīvotājus uz tikšanos ar domes deputātiem, iestāžu un daļu vadītājiem, lai pirms 2019. gada novada budžeta pieņemšanas iepazīstinātu ar paveikto 2018. gadā, ieplānotajiem darbiem nākamajam gadam un uzklausītu iedzīvotāju priekšlikumus...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Pārrobežu sadarbības projekta noslēguma konference

2018.gada 23.novembrī Zarasu rajona pašvaldības administrācijas telpās norisinājās Latvijas un Lietuvas pārrobežu projekta “Kvalitatīvas medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošana, stiprinot institucionālo kapacitāti un sadarbību pārrobežu reģionā Zarasi – Daugavpils, Nr.LLI-224” noslēguma konference...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Spilgtākā dāvana no Latvijas skolas somas

28. novembrī iniciatīvā “Latvijas Skolas soma” Šķaunes sākumskolas bērni saņēma dāvanā iespēju doties uz Daugavpili un izbaudīt daudzveidīgas, radošas un interesantas aktivitātes. Ekskursija uz Māla mākslas centru un Zinātkāres centru “ZINOO” noteikti paliks atmiņā kā lieliskākā dāvana bērniem Latvijas valsts simtgadē. Skolēnu motivācija piedalīties šajā braucienā bija milzīga, jo visi vēlējās tajā piedalīties...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Kopīgiem spēkiem - kopīgai drošībai!

2018.gada 22.–23.novembrī Moletai, Lietuvā notika Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas “SYNERGY FOR SECURITY” tematiskā sanāksme Latvijas un Lietuvas tiesībsargiem par nelegālo akcīzes preču pārvietošanas apkarošanas metodēm. Projekta partnerību veido tiesībsargājošās iestādes (Latvijas un Lietuvas policijas un robežsardzes dienesti) un pašvaldības (Krāslavas novada pašvaldība, Kārsavas novada pašvaldība Latvijā un Utenas, Zarasu un Ignalinas rajonu pašvaldības Lietuvā)...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Iepazīst profesijas

Projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” novembrī Dagdas vidusskolas 1., 2., un 5. klašu skolēniem bija iespēja dziļāk iepazīt uzņēmēja, fizioterapeita un biomedicīnas laboranta profesijas...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Pabeigta Vaboles pagasta bibliotēkas un Skrindu dzimtas muzeja jumta renovācija

Vaboles pagasta bibliotēka ir Daugavpils novada pašvaldības Vaboles pagasta pārvaldes izglītojoša, informatīva un kultūras struktūrvienība, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Skrindu dzimtas muzejs ir Daugavpils novada Kultūras pārvaldes struktūrvienība .Tas atklāts 1996. gadā. Muzejs ir piemiņas vieta pirmajiem tautas atmodas darbiniekiem brāļiem Skrindām – Benediktam (1869–1947), Kazimiram (1875–1919) un Antonam (1881–1918). Muzeja misija ir caur brāļu Skrindu ieguldījumu savas tautas izglītošanā sniegt ieskatu Latgales kultūrvēsturē, izceļot latgaliešu valodas un katolicisma tradīciju nozīmīgumu Latgales kultūras dzīvē; apzināt kultūrvēsturisko mantojumu, dokumentēt kultūras dzīves, darba un sadzīves tradīcijas Daugavpils novadā (Vaboles, Līksnas, Kalupes un Nīcgales pagastos)...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Akordeonistu un jauno pianistu sasniegumi

24. novembrī Madlienā notika VI Akordeonistu ansambļu un kameransambļu konkurss, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas akordeonistu trio: Vita Stvriņa – 4.kl., Ligita Bižāne – 5.kl., Mārtiņš Vecelis – 4.kl. Skolas audzēkņi ieguva 2.vietas diplomu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Ruģeļu ūdenskrātuvē veidos piepūšamo akvaparku

Jauns uzņēmējs, kurš ieguvis Daugavpils Domes grantu programmas “Impulss” atbalstu, vērsās Pilsētbūvniecības un vides komisijā ar lūgumu viņam iznomāt ūdens un zemes daļas Ruģeļu ūdenskrātuvē...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Brauciens uz Franciju izdevies

Novembra sākumā projektā Erasmus+ “Digitālā un mediju kompetence ilgtspējīgai mūžizglītībai” notika kārtējā sadarbības partneru tikšanās – šoreiz Francijā, Saint-Clément-de-Rievičre skolā. Ludzas pilsētas ģimnāziju pārstāvēja vidusskolnieces Madara Kozlova un Agnese Kalvīte, kā arī projekta koordinatore Inese Vorza un skolas direktore Dzidra Dukšta. Direktore dalās iespaidos par komandējumu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Jaunieši bauda kafiju ar politiķiem

26. novembrī Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrā norisinājās neformāla tikšanās “Kafija ar politiķiem”, kur kopumā 60 jauniešu no Ludzas, Kārsavas, Zilupes un Malnavas tikās ar Ludzas novada domes deputātiem Edgaru Mekšu, Aivaru Meikšānu, Eleonoru Obrumāni un bijušo deputātu Fridiju Bokišu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Teodors – laureāts konkursā “Nākotnes inženieris”

Novembra izskaņā notika konkursa “Nākotnes inženieris” fināls. Konkursu organizēja Rīgas Tehniskā universitāte un RTU Inženierzinātņu vidusskola sadarbībā ar „Lattelecom”. Konkursā bija aicināti piedalīties Latvijas skolu 7.–9. klašu audzēkņi...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Ielas pārbūves darbi tiks pabeigti 2019. gadā

Latvijas ģeogrāfiskais izvietojums liedz mums iespēju ne tikai audzēt augļus un dārzeņus visu gadu, bet arī ieklāt asfaltu ziemā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Aktuālā informācija par siltumtrases izbūvi Kārsavas pilsētā

2018. gada novembrī sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kārsavas Namsaimnieks” Iepirkumu komisijā tika nolemts, ka līguma “Jauna savienojošā siltumtrašu posma izbūve Kārsavā” slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA “Hektors” par līgumcenu – 317 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Iepriecinās gada nogalē

Tuvojoties Ziemassvētku laikam, arī šogad Kārsavas novadā noteiktām iedzīvotāju grupām būs iespēja saņemt Ziemassvētku dāvanas – saldumu paciņas vai pabalstu naudas izteiksmē, atbilstoši Kārsavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Ziemassvētku dāvanas (saldumu paciņas) decembra mēnesī saņems vientuļie pensionāri un personas ar invaliditāti kopš bērnības; ārpusģimenes aprūpē esošie bērni, kuri ar Kārsavas novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietoti audžuģimenēs un apmeklē ārpus Kārsavas novada pašvaldības teritorijas esošās izglītības iestādes...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Balvos pasniegta “Gada balva uzņēmējdarbībā 2018” 2018. gads Madonas novadā iezīmējās ar jaunatnes darbam veltītām aktivitātēm, jo Madonai bija gods būt par “Latvijas jauniešu galvaspilsētu 2018”. Tieši tādēļ ciemos uz Madonas novadu šogad īpaši tika aici

Gada beigām tuvojoties, kā ierasts tika sumināti novada uzņēmēji pasākumā “Gada balva uzņēmējdarbībā 2018”. Šogad novitāte bija tā, ka konkurss tika rīkots divās kārtās, balstoties uz iepriekš izstrādātu un novada domes sēdē apstiprinātu nolikumu. Pirmajā kārtā nominantus konkursam pieteica iedzīvotāji, organizācijas, uzņēmuma kolektīvi, komersanti, biedrības, aizpildot pieteikuma anketu. Otrajā kārtā pieteikumus izskatīja konkursa komisija, kas varēja izvirzīt arī savus pretendentus...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Noslēdzies konkurss “Mana klases ekskursija Madonas novadā 2018”

2018. gads Madonas novadā iezīmējās ar jaunatnes darbam veltītām aktivitātēm, jo Madonai bija gods būt par “Latvijas jauniešu galvaspilsētu 2018”. Tieši tādēļ ciemos uz Madonas novadu šogad īpaši tika aicināti skolēni un klašu kolektīvi, vēsta Madonas Tūrisma darba organizatore Sanita Soma...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Jēkabpilī budistu mūks vadīja bezmaksas meditācijas sesiju

Jēkabpiliešiem bija iespēja apgūt meditācijas pamatus un uzzināt vairāk par mūku dzīvi un ikdienu, piedaloties bezmaksas meditācijas sesijā, ko vadīja viesis no Taizemes – budistu mūks Džons Paramai (John Paramai)...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Tiek kārtota infrastruktūra dabas liegumā “Stompaku purvi”

Viļakas novada pašvaldība īsteno projektu “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izveide Stompaku purvā”. Tā kopējās izmaksas ir 9726,10 eiro, publiskais finansējums – 7234.29 eiro, domes līdzfinansējums un PVN likmes segšana – 2491,81 eiro, vēsta Viļakas novada muzeja direktore Rita Gruševa...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Tapusi animācijas īsfilma „Liezēres bērni Latvijai!”

15. novembrī noslēdzies Liezēres pamatskolas projekts „Animācijas īsfilma „Liezēres bērni Latvijai!””...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
ZAAO autoparks – viens no drošākajiem uzņēmumu autoparkiem Latvijā

SIA “ZAAO” (ZAAO) saņēmis satiksmes ministra Ulda Auguļa un apdrošinātāju akcijas sabiedrības “BALTA” valdes priekšsēdētāja Īana Kenedija izsniegtu sudraba kategorijas diplomu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Internetā skatāma filma “Jēkabpils 100 gados”

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina internetā noskatīties dokumentālo filmu “Jēkabpils 100 gados”, kas veltīta Latvijas simtgadei...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.
Par diviem miljoniem eiro atjaunos pašvaldības ēku Jēkabpilī

Jēkabpils pašvaldība uzlabos ēkas Jaunajā ielā 39i energoefektivitāti, ieguldot 2 028 505 eiro, lēmusi pilsētas dome. Nākotnē ēkas telpas paredzēts izmantot arī deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai, izveidojot aprūpes centru bērniem un sniedzot citus pakalpojumus. Projekta indikatīvās kopējās izmaksas ir 2 028 505 eiro, no kurām ERAF finansējums – 596 946 eiro, valsts dotācija – 26 336 eiro, bet pārējie ir pašvaldības līdzekļi...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-12-07 ((271)1006) numurā.

2018-11-30 ((270)1005)

Medicīnas fitness un Rehabilitācijas nodaļas attīstība Preiļu slimnīcā

Oktobra beigās SIA “Preiļu slimnīca” Rehabilitācijas nodaļa vēra durvis medicīnas fitnesa centram “PS FIT”. “PS FIT” nodrošina dažādas intensitātes treniņus gan ilgstošā rehabilitācijas procesā pēc traumām un saslimšanām, gan kopumā veicinot cilvēku fizisko izturību un lielisku formu. Savukārt novembra beigās darbu uzsāka Rehabilitācijas nodaļas filiāle Varakļānos, kas atrodas SIA “Varakļānu veselības centrs” telpās, informē SIA “Preiļu slimnīca” sabiedrisko attiecību speciāliste Anete Urka...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-30 ((270)1005) numurā.
Dienvidlatgales novada stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa!” Līvānos

22. novembrī Līvānu novada kultūras centrā pulcējās labākie Dienvidlatgales novada stāstnieki, kas savu stāstnieka talantu, izteiksmes patiesīgumu un personības šarmu apliecināja konkursa “Teci, teci, valodiņa!” pusfinālā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-30 ((270)1005) numurā.
“Lāsītes” iegūst godalgotas vietas

No 23. novembra līdz 26. novembrim Rīgā notika 13. Starptautiskais bērnu un jauniešu mākslas konkurss “DEBUT PREMIUM 2018”. Konkurss notika uz vienas no prestižākajām un modernākajām skatuvēm Latvijā – Koncertzālē STUDIO 69.

Konkursantiem bija iespēja sevi parādīt dažādos žanros. Solisti, dueti, trio, grupas, ģimenes ansambļi, koru kolektīvi — vokālās mūzikas konkursā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-30 ((270)1005) numurā.
Sākusies pieteikšanās konkursam „Skaistākais Ziemassvētku noformējums”

Preiļu novada dome aicina privātmāju īpašniekus, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus, valsts iestādes, pašvaldības iestādes un uzņēmumus piedalīties tradicionālajā skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukumu noformējuma konkursā „Skaistākais Ziemassvētku noformējums”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-30 ((270)1005) numurā.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus sekot līdzi ziemas braukšanas apstākļiem uz vietējiem ceļiem

Sākoties autoceļu ziemas uzturēšanas sezonai, kas ilgst no 1. novembra līdz 31. martam, kompleksās ikdienas uzturēšanas darbi Līvānu novada pašvaldībai piederošiem autoceļiem un ielām tiek veikti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, skaidro pašvaldības speciālisti. Darbi tiek veikti prioritārā secībā, ņemot vērā autoceļa uzturēšanas klases...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-30 ((270)1005) numurā.
Preiļu novadā izsludināta pieteikšanās konkursam “Jauniešu gada balva 2018”

Preiļu novada Jauniešu centrs “ČETRI” sadarbībā ar Preiļu novada Jauniešu domi, lai izceltu un godinātu tos Preiļu novada pozitīvos piemērus jauniešu vidū, kuri ar savu veikumu 2017., 2018. gadā ir mainījuši paši savu un citu novada jauniešu ikdienu, kā arī lai apzinātu aktīvākos un talantīgākos Preiļu novada jauniešus un veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, izsludina pieteikšanos konkursam “Jauniešu gada balva 2018”. Pieteikumi tiks pieņemti līdz šī gada 12. decembrim, bet konkursa noslēguma pasākums paredzēts nākamā gada 4. janvārī Jauniešu centrā “ČETRI”.

 

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-30 ((270)1005) numurā.
Rudenī otrreizējai pārstrādei nodotie derīgie atkritumi mērāmi tonnās

Šajā rudenī SIA „Preiļu saimnieks” atkritumu apsaimniekošanas daļa otrreizējai pārstrādei nodevusi Preiļu novada iedzīvotāju sašķirotos atkritumus: sadzīves tehnika – 4 t, kartons – 19 t, caurspīdīgā plēve – 4 t, alumīnija bundžiņas – 280 kg, stikls – 13 tonnas. Savukārt šajā gadā uzstādītie SIA “Eco Baltija vide” zvanveida konteineri stiklam iztukšoti jau divas reizes – jūlijā un septembrī, kopā aizvedot 12 tonnas stikla iepakojuma...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-30 ((270)1005) numurā.
Turpinās Aglonas pašvaldības grants ceļu pārbūves darbi

Aglonas novada dome īsteno Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansēto projektu “Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas novadā”, informē Lāsma Strole–Krasovska, Aglonas novada domes teritorijas plānošanas speciāliste...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-30 ((270)1005) numurā.
Godināts Rēzeknes Goda pilsonis – Arvīds Zelčs un vēl deviņi rēzeknieši

18. novembrī svinīgā pasākuma laikā Latgales vēstniecībā GORS pilsētas augstākais apbalvojums “Rēzeknes Goda pilsonis” tika pasniegts AS “Rēzeknes dzirnavnieks” vadītājam Arvīdam Zelčam...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-30 ((270)1005) numurā.
Pakomātus Rēzeknē izdaiļo Elitas Patmalnieces krāšņie darbi

Ar pārliecību, ka nākamā Latvijas simtgade jāsāk pozitīvi, drosmīgi un radoši, Omniva sadarbībā ar vienu no Latvijas spilgtākajām un atzītākajām māksliniecēm – Elitu Patmalnieci – sagatavojusi pārsteigumus valsts pērlēm – piecām lielajām Latvijas pilsētām. Tajās izvietotie Omniva pakomāti izdaiļoti ar Patmalnieces mākslas darbiem...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-30 ((270)1005) numurā.
Ērgļu vidusskola uzvar, bet Viļāni piedalās konkursā par 100 grāmatām skolas bibliotēkai

Baltic International Bank projekta “Bibliotēka” organizētajā skolēnu radošo darbu konkursā 1. vietu un galveno balvu 100 grāmatas skolas bibliotēkai ieguva Ērgļu vidusskolas 10. klases skolniece Ieva Radzvilaviča...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-30 ((270)1005) numurā.
Restaurēta centrālā vitrāža Viļakas katoļu baznīcā

No 2018. gada vasaras sākuma līdz novembrim notika sarežģītā Viļakas Romas katoļu baznīcas centrālās vitrāžas (virs galvenajām ieejas durvīm) restaurācija. Restaurācijas darbus veica SIA “Glassica” – meistari Andris Kļavnieks un Aivars Smans...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-30 ((270)1005) numurā.
Rēzekne iepazīst Dubaijas pieredzi investīciju piesaistē

Novembra vidū Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs tikās ar Dubaijas lidostas brīvās ekonomiskās zonas (Dubai Airport Free Zone) pārstāvi Nasseru Al Madani (Nasser Al Madani), kā arī Pasaules brīvo zonu organizācijas (PBZO) pārstāvjiem Samiru Hamroni (Dr. Samir Hamrouni) un Horhe Alberto Diazu Riveru (Jorge Alberto Diaz Rivera)...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-30 ((270)1005) numurā.
Pabeigti būvdarbi Rēzeknes 2. vidusskolas sporta zālē

21. novembrī Valsts būvniecības kontroles birojs pieņēma ekspluatācijā 2. vidusskolas sporta zāles ēku Pulkveža Brieža ielā 28, Rēzeknē. T.s. “zilā zāle” tiks atklāta 3. decembrī ar Rēzeknes pašvaldības komandas sadraudzības spēli basketbolā pret skolas audzēkņu izlasi...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-30 ((270)1005) numurā.
Maltas vidusskolas komanda uzvar konkursā “Mana Latvija”

26. novembrī jau tradicionāli Rēzeknes novada pašvaldībā pulcējās Rēzeknes un Viļānu novada pamatskolēnu komandas, lai erudīcijas spēlē „Mana Latvija” noskaidrotu zinošāko un veiksmīgāko komandu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-30 ((270)1005) numurā.
Daugavpilī norisinājās Enerģijas diena

"2018. gada 21. novembrī Daugavpils pilsētas domes telpās norisinājās „Enerģijas diena. Misija Energoefektivitāte”, informē Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas Vecākā eksperte projektu jautājumos Helēna Trošimova...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-30 ((270)1005) numurā.
Daugavpils novadā apsprieda apsaimniekošanas plānu novada ezeriem

23. novembrī Daugavpils novada domē notika informatīva sēde par apsaimniekošanas plānu izstrādes rezultātiem par Daugavpils novadā esošajiem ezeriem – Baltezeru, Mazo Kalupes, Koša, Sasaļu, Ļubastes, Riču, Sila, Luknas un Višķu. Šos ezerus, Daugavpils novada domes uzdevumā, izzināja SIA “Vides risinājumu institūta” pētnieku grupa, lai izstrādātu ilgtspējīgu ezeru apsaimniekošanas stratēģiju, ko pašvaldība savukārt vēlāk iestrādās Ezeru apsaimniekošanas plānā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-30 ((270)1005) numurā.
Atjaunots Laucesas pagasta Parādes ielas posma asfalta segums

Projekts „Daugavpils novada Laucesas pagasta Parādes ielas asfalta seguma atjaunošana” tika iekļauts Daugavpils novada attīstības programmas Attīstības plānā.

Parādes iela ir Laucesas pagasta Mirnija ciema centrālā iela, kurai asfalta segums ieklāts 1986. gadā. Atjaunotajā ielas posmā notiek intensīva transportlīdzekļu kustība, regulāri kursē AS „Daugavpils satiksme” autobusi, Laucesas pamatskolas, Zemgales un Salienas vidusskolu autobuss, vietējo uzņēmēju transports, pa to arī pagasta iedzīvotāji brauc uz Daugavpili...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-30 ((270)1005) numurā.
Aulejas pagastā veiktas praktiskās aktivitātes publisko ūdeņu pārvaldībai

Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projektā “Praktisko aktivitāšu īstenošana publisko ūdeņu pārvaldībai Krāslavas novadā” pabeigti darbi pie atpūtas vietas ierīkošanas un krasta labiekārtošanas pie Cārmaņa ezera...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-30 ((270)1005) numurā.
Kārsavas novada Goda pilsones – Janīna Širina un Anna Danča

Tradicionāli ik gadu Kārsavas novadā tiek izvirzīti un sveikti Kārsavas novada Goda pilsoņi, kuru cildināšana notiek 18. novembra svētku koncertā. Šogad apbalvojumam tika izvirzītas divas novadnieces – Janīna Širina un Anna Danča...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-30 ((270)1005) numurā.
“Bišu namiņš” – konkursa “Latviešu valodai draudzīga vide” laureāts

Kārsavas novada Mežvidu pagasta Jāņa Šicāna un Vairas Šicānes piemājas saimniecība “Kalniņi” Valsts valodas centra konkursā “Latviešu valodai draudzīga vide” iegūst visvairāk balsu sociālajā tīklā Facebook un kļūst par laureātu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-30 ((270)1005) numurā.
Ludzas novada dižģimenes saņem dāvanas

22. novembrī Ludzas 2. vidusskolā viesojās labdarības organizācijas “Daugavas Vanagi ASV” pārstāvji, lai labdarības projekta Latvijas simtgadei “Ziedosim 100” ietvaros trim Ludzas novada dižģimenēm dāvātu tajās audzināmajiem bērniem nepieciešamās lietas...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-30 ((270)1005) numurā.
Ludzas novadā izstrādāti noteikumi par naudas balvu piešķiršanu kultūras un sporta jomā

Ludzas novada dome nolēmusi, ka par izciliem sasniegumiem kultūrā un sportā turpmāk tiks nodrošinātas pašvaldības naudas balvas...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-30 ((270)1005) numurā.

2018-11-23 ((269)1004)

Rožupē izveidota piemiņas vieta nacionālajiem partizāniem un viņu atbalstītājiem

15. novembrī pie Rožupes pamatskolas tika atklāta piemiņas vieta nacionālajiem partizāniem un viņu atbalstītājiem. Piemineklis veidots no dabīgā melnā granīta un sarkanā granīta. Idejas autors par šādas piemiņas vietas izveides nepieciešamību ir Līvānu Goda pilsonis Jānis Būmanis un Latvijas Nacionālo partizānu apvienības (LNPA) priekšsēdētāja Biruta Rodoviča...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Jaunā tehnika lapu savākšanai sevi attaisnoja

SIA “Preiļu saimnieks” darbinieki, sākoties lapkritim, uzsāka lapu savākšanu. Lai šo darbu atvieglotu un padarītu racionālāku, šoruden tika iegādāts lapu savācējs “Kohler VD440”, kas tiek piestiprināts atkritumu vedējam, lai lapas uzreiz tiktu iesūktas kravas nodalījumā un pēc tam aizgādātas projām...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Labiekārtota Pieniņu Romas katoļu baznīcas apkārtne

Pieniņu Svētā Jēzus Sirds Romas katoļu draudze 2016. gada nogalē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursā saņēma atbalstu projekta “Pieniņu Romas Katoļu baznīcas dārza labiekārtošana ar stāvlaukuma izbūvi”  īstenošanai. Projekts tika iesniegts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā “Atbalsts vietējo iniciatīvas grupu, pašvaldību un NVO iniciatīvām apkārtējās vides kvalitātes un pieejamības veicināšanā”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Kultūras zīme “Latviskais mantojums” piešķirta par amata prasmes tradīciju daudzināšanu

1. novembrī tikai aizvadīta kultūras zīmes “Latviskais mantojums” komisijas sēde, kurā zīme tika piešķirta 18 Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, rādot to apmeklētājiem. Zīmes saņēmēju vidū ir arī Aleksandrs Logvins – Līvānu stikla pūtēju darbnīcas meistars – par amata prasmes jeb stikla pūšanas tradīciju daudzināšanu. Svinīgais apbalvošanas pasākums notiks 29. novembrī...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Preiļu novada tūrisma informācijas centrs un stikla pūšanas darbnīca Līvānos saņēma balvu

Daugavpils viesnīcā “Park HotelLatgola” tikās tūrisma jomā strādājošie no visas Latgales, lai kopīgi atskatītos uz šo saulaino un darbīgo tūrisma sezonu, kā arī noslēgumā apbalvotu labākos...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Līvānu pasta nodaļa pārceļas uz jaunām, mūsdienīgām un klientiem draudzīgākām telpām

No 15. novembra Līvānu pasta nodaļa uzsākusi darbu jaunās – klientiem un darbiniekiem ērtākās telpās Rūpniecības ielā 1. Līvānu pasta nodaļas jaunā atrašanās vieta ir netālu no līdzšinējām telpām pilsētas centrā, un tā izdevīgi pieejama gan pastāvīgajiem apmeklētājiem, gan pilsētas viesiem. Nodaļa aprīkota ar klientu plūsmas vadības sistēmu In-Out, kas regulē apmeklētāju kustību uz vietas nodaļā un nodrošina iespēju pakalpojumiem pieteikties attālināti ar mobilās lietotnes starpniecību. Atbilstoši klientu interesēm nodaļā būs pieejams paplašināts piedāvāto preču sortiments, bet nodaļas darbalaiks netiks mainīts...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Tikās Latvijas Tautas frontes biedri no Līvānu novada

14. novembrī bijušie Latvijas Tautas frontes biedri pulcējās Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Straumes zālē uz atmiņu vakaru “Pirms 30 gadiem Līvānos un Latvijā”. Pasākuma gaitā izrādījās, ka ir jānoskaidro daudzas lietas, lai atmiņu mozaīkas gabaliņi sakārtotos vienā kopējā attēlā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā prezentēts atmiņu stāstu disks “Simts no mums”

15. novembrī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā svinīgā gaisotnē noritēja atmiņu stāstu diska “Simts no mums” prezentācija. Šis bija arī simtais Latvijas simtgadei veltītais pasākums Rēzeknē...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Latgales apgabaltiesā izveidota oriģināla Vēstures telpa

Drūma, pelēka, bijīga… Nē, mūsu pilsētas pašā sirdī mītošā Latgales apgabaltiesas ēka noteikti nav ne drūma, ne pelēka, it īpaši šobrīd. Mūsu valsts svētku mēnesī arī tiesa ir ieguvusi citu veidolu. Pāri ikdienas darbam tajā valda īpaša noskaņa, svētku sajūta, jo Valsts svētki ir ikviena valstī dzīvojošā iedzīvotāja svētki...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Satversmes tiesa Rēzeknes Domei liek atmaksāt iedzīvotājiem maksu par audzēkņu ēdināšanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards (VL-TB/ LNNK) uzdevis "Saskaņas" vadītajai Rēzeknes pilsētas domei atmaksāt iedzīvotājiem "nelikumīgi iekasētos līdzekļus par audzēkņu ēdināšanu pašvaldības speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs", aģentūru LETA informēja ministra pārstāve Santa Vaļuma...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Sociālajā atbalsta centrā “Cerība” iegādāts mobilais pacēlājs

Sociālais atbalsta centrs “Cerība” iegādājās mobilo pacēlāju. Tas tiek piedāvāts izmantošanai bez maksas cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām, lai pavadonis varētu ērti transportēt cilvēku...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Viļānos aizvadīta Ķīnas pēcpusdiena

9. novembrī ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Konfūcija klases brīvprātīgo skolotāju no Ķīnas Tiaņcji Huanu (Tianqi Huang) notika brauciens uz Viļānu dabas draugu radošās pētniecības centru „Dadzis”, lai sniegtu atbildes uz jautājumiem par Ķīnu, ķīniešu kultūru un valodu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Konkurss Rēzeknes skolēniem – “Ziemassvētku koku parāde”

Rēzeknes Tūrisma attīstības centrs (TAC) aicina visu Rēzeknes izglītības iestāžu skolēnus un jauniešus iesaistīties konkursā “Ziemassvētku koku parāde” un izrotāt savu koku gājēju promenādē...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Daugavpils novada KC “Vārpa” izskanēja svinīgs Latvijas simtgades sarīkojums

16. novembrī Latvijas simtgades priekšvakarā Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” izskanēja Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgais sarīkojums “100 gadi Latvijai”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Tapis video par Šmakovkas muzeju septiņās valodās

Viens no jaunākajiem Daugavpils tūrisma objektiem, Šmakovkas muzejs, pēc Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vērtējuma šogad iekļuvis Latvijas veiksmīgāko jauno tūrisma produktu desmitniekā. Lai padarītu to vēl atpazīstamāku un popularizētu Latgales kulināro mantojumu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām, tika izveidots video, ko 14.novembrī prezentēja muzejā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Apstiprināja ieviesto Daugavpils pilsētas energopārvaldības sistēmu

SIA “Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība” TUV Rheinland grupas auditori 13. novembrī veica Daugavpils pilsētas pašvaldības energopārvaldības sistēmas darbības pārbaudi...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Dagdas novada pirmsskolas skolotāju radošā darbnīca Asūnes sākumskolā

Latvijas simtgades priekšvakarā Dagdas novada pirmsskolas 13 pedagoģes un izglītības darba speciāliste Regīna Pauliņa devās uz Asūnes sākumskolu, lai darbotos radošajā darbnīcā ,,Dāvana Latvijai’’, ko kreatīvi mums visām organizēja pirmsskolas skolotāja Alīna Jeremenoka...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Dagdas novada 7.–9.klašu erudīcijas konkurss „Zinu, mīlu Latviju”

Svētku priekšvakarā uz erudīcijas konkursu pulcējas Ezernieku un Dagdas vidusskolu, Andrupenes un Andzeļu pamatskolu 7.–9.klašu komandas ar saviem skolotājiem Irēnu Dārznieci, Irēnu Malķeviču, Otīliju Loginovu un Irēnu Kuļku...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Spāru svētki „Saules skolā”: no degradētas teritorijas līdz Saules kvartālam

„Saules skolā” Latvijas simtgades priekšvakarā svinēja spāru svētkus. Būvnieki pabeidza vērienīgu darba posmu, uzceļot dizaina un mākslas vidusskolas topošā korpusa betona karkasu. Par godu šim notikumam mācību iestādē pulcējās visi, kas līdzdarbojās lielā projekta īstenošanā: būvnieki, Daugavpils Domes pārstāvji, kā arī skolotāji un viņu audzēkņi...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Daugavpilī Parakstīts sadarbības memorands ar Minsku

Uz Latvijas simtgades pasākumiem Daugavpilī bija ieradusies Minskas Padomju rajona administrācijas vadība. Vizītes ietvaros tika parakstīts sadarbības memorands...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Ludzas pilsdrupu konservācija turpināsies arī nākamgad

Projektā “Rīteiropas vērtības” 2018. gada maijā tika uzsākti Ludzas pilsdrupu konservācijas 2. un 3. kārtas darbi, kuru laikā norit pilsdrupu apkārtmūra fragmentu un galvenās pils drupu konservācija. Galvenais konservācijas darbu vadmotīvs – saglabāt Ludzas pilsdrupu tēlu un apjomu, nodrošinot kompleksa uzturēšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Konkurss “Ludzas novada Gada cilvēks 2018” noslēdzies, ir godināti laureāti

Ludzas novada pašvaldība līdz 1. novembrim aicināja izvirzīt pretendentus konkursam “Ludzas novada Gada cilvēks” 10 nominācijās...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Pedagogu konkursā “Mācot mācos pats” uzvar Antonija Šarkovska

Šogad oktobrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (turpmāk LIZDA) Pasaules skolotāju dienas ietvaros organizēja konkursu pedagogiem “Mācot mācos pats”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Izdots rakstu krājums „Kārsavas stāsti”

24. novembrī plkst. 11.00 Kārsavas Kultūras nama vestibilā un 2. novembrī plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas LV100 Informācijas centrā notiks rakstu krājuma „Kārsavas stāsti” atklāšana. Rakstu krājumu atklāšanu Kārsavā papildina Didža Grodza izstāde „Kārsavas sejas”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Nākamgad plāno izveidot Ludzas pašvaldības policiju

Latgales reģionālajā televīzijā Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs informē, ka pašvaldības policija tika likvidēta 2009. gadā pēc reģionālās reformas. Tomēr šo gadu laikā, redzot notiekošo pašvaldībā, E. Mekšs uzskata par vajadzīgu atkal izveidot pašvaldības policiju...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Vītolu fonda stipendijas – četriem studentiem no Ciblas novada

Pateicoties 203 ziedotājiem no Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas, Zviedrijas, Vācijas, Dānijas, Ēģiptes, Izraēlas un Latvijas, jaunajā mācību gadā Vītolu fonds administrē un izmaksā 704 stipendijas. Ar ziedotāju atbalstu studijas uzsāka 282 pirmkursnieki, bet 422 esošie stipendiāti studijas turpina. Šajā mācību gadā fonds izmaksās vairāk nekā 1 200 000 eiro. Stipendiju lielumu nosaka ziedotājs, un tās ir no 1500 EUR līdz 6000 EUR...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Vidučos izlasītas 100 latviešu tautas pasakas

Sagaidot Latvijas simtgadi, daudziem radās dažādas idejas, kā apsveikt Valsti lielajā jubilejā. Mūsu novadniece Annele Slišāne auda 100 dečus, kāda vecmāmiņa adīja 100 zeķes, citi zīmēja, citi iemūžināja fotogrāfijās Latvijas dabu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
SIA “ZAOO” iniciatīvā – par 172 vietām un mirkļiem skaistāka Latvija

Autobusa pieturvieta kā Hobitu namiņš, koka velosipēdu parks, zaļie dzelzceļi, ratiņu pastaigu trase jaunajām māmiņām, ēku izdaiļošana ar mākslas grafiti, dižkoku alejas un jauni meži, krāšņi mākslas soliņi un 100 rožu dārzs – tie ir tikai daži no 172 vides labiekārtošanas, izdaiļošanas un vides izglītības darbiem, ko paveikuši Latvijas cilvēki un kas pieteikti Latvijas simtgadei veltītajā vides iniciatīvā „100 darbi Latvijai”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Saņems kultūras zīmes “Latviskais mantojums”

29. novembrī “Latvijas Valsts meži” telpās tiks pasniegtas 18 kultūras zīmes “Latviskais mantojums” kā pateicība par līdz šim paveikto kultūras mantojuma kopšanā un daudzināšanā...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Kalsnavā atjaunots J. Alunāna parks

Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu īsteno projektu “J. Alunāna parka atjaunošana Madonas novada Kalsnavas pagastā”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola izveido Žilinska istabu

Godinot izcilo 20. gadsimta latviešu komponistu, kuru Siguldas Operas svētku organizators Dainis Kalns ir saucis par latviešu Pučīni, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola veltījusi viņa piemiņai speciālu istabu...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Viļakas mūzikas skolai – „Latviešu kordziesmas antoloģija”

Ar nacionālā mazumtirgotāja „ELVI” atbalstu 100 Latvijas mūzikas skolām tiks uzdāvināta „Latviešu kordziesmas antoloģija” – 12 sējumi, ko 12 gadus veidojis profesionāls kolektīvs diriģenta Imanta Kokara un mūzikas zinātnieka Arnolda Klotiņa vadībā. Idejas autors – Uldis Kokars...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.
Atklāj atdzimušo Sēlpils baznīcu

Īstenots LEADER programmas projekts “Sēlpils baznīcas glābšanas darbi”...

Lasi visu rakstu avīzes 2018-11-23 ((269)1004) numurā.