2017.gads

user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 47613 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/vieteja/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.

Slēgta skola – zudis ciems? Latgales slēgtās skolas

 

Aizkalnes pamatskola

 

Gailīšu pamatskola

 

Briežuciema pamatskola

 

Nagļu skola

 

Vārkavas pamatskola

 

 


Publikācija ir sagatavota ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem